Checklista skolföreställning

Checklista för Dig som arrangerar en skolföreställning

 

För att en föreställning ska bli så bra som möjligt behöver man förbereda sig. Uppgifterna gäller för föreställningar som är tänkta för skolan och inte kräver stor scen och mycket teknik. Men det finns ändå några saker som inte kan vara viktiga att tänka på.

Kontaktperson

Utse en kontaktperson som tar emot dansarna när de kommer. Det är viktigt att du som är kontaktpersonen finns tillgänglig under hela tiden som dansgruppen finns på skolan. Kontaktpersonen ska visa gruppen tillrätta, låsa upp lokaler och så vidare. Om du inte har haft kontakt med dansgruppen, se till att den person som har kontrakterat dansgrupper vidarebefordrar de uppgifter som dansgruppen har lämnat.

Personal

Kontrollera ifall gruppen behöver bär- eller bygghjälp. Se till att personalen är tillgänglig under den överrenskomna tiden.

Tekniska uppgifter

I samband med kontraktsskrivandet ska dansgruppen få uppgifter om den lokal där de ska uppträda. Kontrollera att den utrustning som ni kommit överrens om finns och fungerar. Behöver gruppen CD-spelare eller annan ljudanläggning? Har lokalen enbart allmänljus eller finns det strålkastare? Kan lokalen mörkläggas? Om dansgruppen har med sig egen ljud eller ljusanläggning kontrollera att det finns tillräckligt med eluttag och ifall tex en förlängningssladd kan behövas. Det kan vara bra om kontaktpersonen går igenom lokalens utrustning tillsammans med skolans vaktmästare.

Scenen

Se till att scenen är städad. Sopa och våttorka golvet. Observera att såpa inte bör användas och att golvet måste hinna torka innan föreställningen. För att dansarna inte ska skada sig måste lokalen vara uppvärmd. Om lokalen inte används ofta kan det vara bra att sätta på elementen kvällen innan. Scengolvet ska inte vara av cement, gymnastiksalens golv eller annat trägolv ger bättre svikt. Kontrollera även att scenutrymmet är det som dansarna angivit. Kontrollera så att lokalen är ledig den överrenskomna tiden. Dansgruppen behöver ha tillgång till scenen före föreställningens början. Hur låg tid beror på vilka förberedelser som krävs.

Loger, uppvärmningslokal

Dansarna behöver ett rum där de kan klä om med tillgång till dusch och WC. Rummet ska gå att låsa så att dansarna kan förvara sina saker där. Ett utrymme där de kan värma upp sig inför föreställningen kan också behövas.

Publiken

Kontrollera att rätt antal elever bjudits in till föreställningen. Har dansgruppen angivit ett maxantal och om föreställningen följs av en workshop är det extra viktigt. Men även lokalen kan sätta begränsningar. Om föreställningen visas i gymnastiksalen, tänk på att det ska finnas plats både för scen och publik. Ofta vänder sig föreställningen till en viss åldersgrupp. Om det blir platser över och ni vill bjuda in någon annan årskurs – fråga först dansgruppen ifall det går bra. Se till att någon kan släppa in eleverna när föreställningen ska börja. Det är bättre att alla elever släpps in när allt är klart, istället för att droppa in en och en medan dansgruppen håller på med sina förberedelser. Är lokalen lyhörd kan det vara bra att ta reda på vilken verksamhet som pågår i kringliggande utrymmen. Inte bara dansgruppen utan framförallt publiken kan annars få svårt att koncentrera sig på föreställningen. Om det är möjligt är  det bra att stänga av ringklockan i skolan.

Workshop

Ibland avslutas eller inleds föreställningen med en stunds diskussion eller workshop. Dansarna kanske berättar om föreställningen och eleverna får ställa frågor. En workshop eller verkstad kan innehålla allt från en kortare stunds rörelseövningar till möjlighet att göra egna koreografier. I samband med en kortare verkstad behöver eleverna inte byta om, men bekväma och oömma kläder underlättar. Vd en längre verkstad är det däremot lämpligt att låta eleverna byta om till gymnastikkläder. Eventuellt behöver dansgruppen en stunds vila innan verkstaden kan börja. Ta även reda på om eleverna ska delas up i grupper och om extralokaler och bandspelare behövs.

Övrigt

Informera övrig skolpersonal om dansföreställningen, så att ingen blir irriterad över att lokaler och eventuell utrustning är upptagen. Om övriga lärare informeras och engageras kan upplevelsen eleverna fått av dansföreställningen användas inom flera olika ämnesområden. Bildläraren kan låta eleverna måla sina upplevelser, musikläraren prata om musiken osv.

Kontrakt mellan arrangör och dansgrupp

Här laddar du ner vår mall för kontrakt mellan arrangör och dansgrupp. (PDF)