top of page

TRE FORMER AV MEDLEMSKAP

Medlemskap kan uppnås av den som stödjer föreningens ändamål och uppfyller kriterierna.

Läs föreningens stadgar

Manuel Ronda DT _DSC6595.jpg
ENSKILT MEDLEMSKAP

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck med fokus på scenkonst under de senaste två åren. Vi tar även hänsyn till gedigen/motsvarande erfarenhet om ditt dansuttryck inte finns representerad inom yrkesutbildningar för dans.  Medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål. Läs stadgarna här!

Medlemskapet ger

  • Terminskort för daglig träning till subventionerat pris

  • Delta i workshops arrangerade av Dansalliansen kostnadsfritt

  • Hyra studio till subventionerat pris

  • Nyhetsbrev via e-post

Medlemsavgift 350 kr/år

Manuel Ronda DT _DSC6504.jpg
JURIDISKT MEDLEMSKAP

Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap de senaste två åren.

Juridiskt medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål. Läs stadgarna här! Medlem ska följa de avtal som föreningen ingår och juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal som Danscentrums riksorganisation tecknar. Medlemskap för juridisk person ger berättigande till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal och arbetsgivarfrågor.

Medlemskapet ger

  • Förtur vid bokning av studior

  • Hyra studio till subventionerat pris

  • Terminskort för daglig träning till subventionerat pris

  • Möjlighet att dubbelansluta dig till Svensk Scenkonst

  • Nyhetsbrev via e-post

Medlemsavgift 1500 kr/år

OK BAM06765.jpg
STÖDMEDLEM

Stödmedlem kan alla bli som vill stödja vår verksamhet och få information om dans som scenkonst i Sverige.

Medlemsavgiften för stödmedlem inbetalas till Danscentrum Stockholm, Bankgiro 201-7275.


Märk betalningen ”Stödmedlem”, namn och adress. Du även skicka ett mail till oss: info@dcsthlm.se och ange namn, adress och telefonnummer så skickar vi en faktura.

Medlemsavgift 200 kr/år

bottom of page