Information om dubbelanslutningsavtal

Information om dubbelanslutningsavtal

Mellan Danscentrum Sverige och Svensk Scenkonst

16 december 2022

Svensk Scenkonst tar över rollen som arbetsgivarpart i kollektivavtalet med Fackförbundet Scen och film

Denna information är riktad till de juridiska medlemmar som är arbetsgivare och medlemmar i en Danscentrumorganisation, följer kollektivavtalet med Scen & Film, är anslutna till Foras medarbetaravtal och via Fora till TRS.

Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst har tecknat dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Det innebär att de arbetsgivare som från januari 2023 är medlemmar i en Danscentrum-organisation har möjlighet att dubbelansluta sig som medlem i Svensk Scenkonst till en rabatterad medlemsavgift. Detta behöver inte ske den 1 januari, till Svensk Scenkonst kan man ansluta sig löpande under året. Men TRS-försäkringar och medlemsstödet gäller från anslutningsdatum. Danscentrums medlemskap gäller kalenderår jan-dec.

Det går fortsatt att vara s.k. juridisk medlem i enbart en Danscentrumorganisation men då ansluts man inte automatiskt till den fria professionella dansens kollektivavtalet med Scen & Film. Samt att de anställdas försäkringar till TRS kommer att ha en markant högre kostnad. Det går även utmärkt att enbart vara medlem i Svensk Scenkonst, men då i ordinarie medlemskap utan rabatterad medlemsavgift.

Danscentrums medlemsorganisationer fortsätter att vara de regionala naven, bevaka den fria sektorns kulturpolitiska intressen såsom produktionsmöjligheter regionalt, medlemsrådgivning inom produktion, utbildning, medlemsnätverkande, förmedling och främjandeverksamhet samt erbjuda tillgång till statistikverktyget för den fria dansen.

Svensk Scenkonst erbjuder professionella arbetsgivare inom scenkonstbranschen kvalificerat stöd av Svensk Scenkonsts jurister. De erbjuder dig som medlem råd och utbildningar inom danssektorns kollektivavtal, arbetsrätt och arbetsmiljö. Från och med att innevarande kollektivavtal med Scen & Film tar slut den 31 mars 2023 kommer Svensk Scenkonst även att ta över som förhandlande och kollektivavtalspart med Scen & film, för kommande avtal.

Praktiskt

Du kan redan nu föransöka om dubbelanslutning för 1 januari 2023. Du betalar då din medlemsavgift till DC för 2023 och ansöker på Svensk Scenkonst hemsida om dubbelanslutning. När Svensk Scenkonst får din ansökan kommer de att kontakta din DC medlemsorganisation för att bekräfta medlemskap.

Mer bakgrund till dubbelsanlutningsavtalet hittar du på www.svenskscenkonst.se.

FRÅGOR OCH SVAR

Via länken nedan kommer du till en FAQ med frågor som våra kanslier fått in de senaste veckorna. Om du inte hittar svaret på din fråga här, kontakta din regionala Dancentrumorganisation, Svensk Scenkonst eller Danscentrum Sveriges kansli.
https://www.danscentrum.se/blog/information-om-dubbelanslutningsavtal

Läs mer om: Exempel på avgift till Svensk Scenkonst respektive kostnad för TRS

/

Information om dubbelanslutningen från Svensk Scenkonst

21 november, 2022

Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst fördjupar samarbetet för att stärka den fria scenkonsten. Därmed säkerställs en fortsatt omställningsförsäkring för medarbetarna och de tre organisationerna kan ge stöd till verksamheterna utifrån sina olika kompetenser. Det är också en viktig kulturpolitisk markering att alla delar av den professionella scenkonsten samlas och samverkar.

Svensk Scenkonst avser att teckna dubbelanslutningsavtal med Danscentrum Sverige och Teatercentrum som gör det möjligt för centrumbildningarnas medlemmar att från och med januari 2023 även bli medlemmar i Svensk Scenkonst.

Bakgrunden är att flertalet scenkonstarbetsgivare som står utanför Svensk Scenkonst kommer att få kraftigt höjda premier till Trygghetsrådet TRS från årsskiftet på grund av det nya omställningsavtalet med PTK. Kostnadsökningen bedöms bli mycket problematiskt för de fria aktörerna och det finns stor risk att många av dessa arbetsgivare tvingas till avtalslösningar utan omställningsförsäkring. Medlemskap i Svensk Scenkonst innebär halverad premiekostnad till Trygghetsrådet TRS jämfört med att stå utanför.

Svensk Scenkonsts styrelse och kansli ser positivt på att samla fler aktörer och därmed stärka branschen som helhet. Genom dubbelanslutning för den fria sektorn kan arbetsgivarfrågorna samordnas för scenkonsten som helhet, samtidigt som det blir en tydlig kulturpolitisk markering att scenkonstens alla delar arbetar tillsammans.

Dubbelanslutningen innebär att Danscentrum Sverige och Teatercentrum kan fortsätta sitt viktiga arbete som intresseorganisationer för fri professionell dans respektive teater. Båda centrumbildningarna bedriver omfattande verksamhet för sina medlemmar med relativt små resurser. I uppgifterna ingår bland mycket annat att bevaka den fria sektorns kulturpolitiska intressen, medlemsrådgivning, utbildning, förmedling och främjandeverksamhet.

Svensk Scenkonsts styrelse har föreslagit en rabatterad medlemsavgift för fria aktörer som är medlemmar i Danscentrum eller Teatercentrum. Den nya avgiftsnivån kommer att fastställas vid en extra stämma den 13 december i Stockholm.

Danscentrum Sveriges pressmeddelande 4 november, 2022

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst).

Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst avser därför att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot en rabatterad medlemsavgift. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria sektorn.

Dubbelanslutningsavtalen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023. Under hösten pågår ett arbete för att säkerställa nödvändiga kollektivavtalsregleringar.

”Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria professionella danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet.” / Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige

”De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt föravgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar.” / Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum.

”Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.” / Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film

Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan.” / Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

KONTAKT:

Maria Rydén, ordförande Danscentrum Sverige, maria.ryden@danscentrum.se, 0725-24 99 86

Lena Gustavsson, nationell verksamhetsledare, Teatercentrum, lena.gustafsson@teatercentrum.se, 0707-17 87 30

Annika af Trolle, kommunikationschef, Svensk Scenkonst, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se, 0704-20 27 75