top of page

Upprop till Kulturministern!

Danskonstens försvar i en tid av krympande anslag

Upprop till Kulturministern!
Upprop till Kulturministern!

-

Danskonstens försvar i en tid av krympande

-

-

Till kulturminister Parisa Liljestrand,

Danskonsten är ett innovativt konstområde i stark utveckling och med en växande publik. Professionens signum är en dynamisk, diversifierad och internationaliserad konstnärlig miljö. Området inspirerar även andra konstområden och bidrar till kulturell utveckling på många olika plan.

Dansen är, trots sin mångtusenåriga historia, ett relativt ungt kulturpolitiskt område. Det innebär att många av de kulturpolitiska strukturer som byggdes upp under 1900-talet inte innefattade dansen. Mycket har dock hänt sedan dansen synliggjordes som kulturpolitiskt område 1996, och området har vuxit starkt tack vare Handlingsprogrammet för den professionella dansen som togs fram på den dåvarande regeringens uppdrag 2005.

Men – möjligheten att skapa och möta danskonst hämmas fortfarande av en bristande infrastruktur. Detta hotar den kontinuitet som är förutsättning för konstnärlig utveckling och hämmar mångfald, återväxt och förutsättningar för diversifierade uttryck. Bristerna hindrar också konstområdets möte med en nyfiket växande publik i alla åldrar och i alla delar av landet.

Det krävs nu nya tag, med nytänkande och framåtblickande åtgärder. Vi uppmanar därför kulturministern att samla områdets aktörer till ett samtal för att lyssna in de idéer och behov som finns för att främja den inkluderande och innovativa konstart som dansen är.

Lisa Poska, VD, Dansalliansen 

Simon Norrthon, Förbundsordförande Fackförbundet Scen & Film 

Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst 

Anne-Sofie Eriksson, Ordförande, Danscentrum Sverige 

Linda Adami, Ordförande Danscentrum Stockholm 

Mike Gamble Ordförande, Danscentrum Väst 

Jenny Schinkler, Ordförande, Danscentrum Norr 

Lisa Nilsson, Vice ordförande, Danscentrum Syd 

Carina Norée, Verksamhetsledare, Dansnät Sverige 

Mia Larsson, Danschef, Riksteatern & Cullberg 

Emelie Johansson, Verksamhetschef, SITE Sweden 

Efva Lilja, Koreograf 

Martin Forsberg, Danschef, Norrdans 

Mira Helenius Martinsson, VD och Konstnärlig ledare Skånes Dansteater 

Anna Efraimsson, Teaterchef, MDT Moderna Dansteatern 

Niklas Borefors, VD & scenkonstchef, Regionteatern Blekinge Kronoberg 

Annika Ostwald, Verksamhetsledare/Konstnärlig ledare, Rum för dans 

Monika Milocco, Konstnärlig Chef Dans, Regionteater Väst 

Camilla Ekelöf, Konstnärlig chef Unga Spira och Dans, Smålands Musik & Teater 

Destiny af Kleen, Verksamhetsledare, DansPlats Skog PHIDR 

Nicolas Le Riche, Balettchef, Kungliga Operan 

Johannes Öhman, Teaterchef/Konstnärlig ledare, Dansens Hus 

Chrysa Parkinson, Ämneschef Dans, Professor i dans, Stockholms konstnärliga högskola 

Lisa Spets, Verksamhetsledare/Konstnärlig ledare, ZebraDans 

Marie Wårell, Verksamhetschef, Dansinitiativet 

Terry Johnson, Producent, Johnson & Bergsmark 

Anna Grip, Hallen i Farsta 

Lina Ehn Öberg, Verksamhetsledare, Scenkonsthuset Bastionen 

Olof Westring, Konstnärlig ledare, Dans i Nord 

Francesco Scavetta, Konstnärlig ledare, Vitlycke-Centre for Performing Arts (Tanumshede) 

Cecilia Roos, Professor i Konstnärliga praktiker, Vicerektor forskning, Stockholms konstnärliga högskola 

Magnus Nordberg, VD, Nordberg Movement 

Amanda Billberg & Jannine Rivel, Mer Dans åt Folket 

Liv Aira, Artistic Director, Invisible People Contemporary Dance Company/Samiskt danscenter Jillat 

Rebecca Yates, Konstnärlig ledare och Anna Johansson, Verksamhetsledare, Dans i Blekinge 

Anna Berglund, Verksamhetsledare, DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN 

Ofelia Jarl Ortega, Molly Engblom, Ordföranden, höjden Studios 

Anna Koch, Koreograf, dansare och konstnärlig ledare Weld 

Birgit Berndt, Danschef, Norrlandsoperan 

Lars Eidevall, Konstnärlig ledare, Dansstationen 

Rachel Tess, Artistic director, MARC 

Katrín Hall, Konstnärlig chef och Liselott Berg, Administrativ chef dans, GöteborgsOperans Danskompani 

Tomas Persson Carlberg, Koordinator, Amanda Nordmark, Koordinator och Eva Ingemarsson, Konstnärlig ledare samt grundare, Atalante

Dela detta evenemang

bottom of page