top of page

Release för dansaredansardansdansant

Release för dansaredansardansdansant
Release för dansaredansardansdansant

-

11 juni 2024 17:00 – 20:00

Stockholm, Slupskjulsvägen 30, 111 49 Stockholm, Sverige

-

Release för dansaredansardansdansant @ MDT Moderna Dansteatern 11 Juni 2024 kl 17-20

Meddela att du kommer, OSA här senast 7 juni: https://forms.gle/oN2UUizgaFTs7GpF6

dansaredansardansdansant är en publikation, kuraterad av Ninos Josef och Paloma Madrid, vilken tar sikte på att utforska och hylla konstnärskap inom den svenska danskonstens mångfacetterade landskap.  

dansaredansardansdansant är en samling porträtt som utgör en kollektiv manifestation med önskan att skapa en plattform för dialog, reflektion och kunskapsspridning kring danskonsten som ett universellt konstnärligt språk och dess betydelse.  

dansaredansardansdansant är en fördjupande dokumentation av konstnärliga perspektiv och erfarenheter av samtida frågor inom vår gemensamma konstform. En uppskattning för dansens kraft i vårt nutida samhälle.

Medverkande konstnärer: Anna Vnuk, Bambam Frost och Lydia Diakité, Carina Reich och Bogdan Szyber, Cristina Caprioli, Daniel Staaf, Maria Naidu, Mohanned Hawaz, Nassim Meki, Niki Tsappos, Ola Stinnerbom, Rani Nair, Satoshi Kudo, Sofia Castro, Sebastian Lingserius och Nefeli Oikonomou, samt kollektivet Nya Rörelsen.

För mer information och förfrågningar, vänligen kontakta:

Ninos Josef och Paloma Madrid, Chefredaktörer

E-post: dansantologi2024@gmail.com

CREDITS 

Chefredaktörer: Ninos Josef och Paloma Madrid 

Samordning: Angelica Piñeros 

Grafisk formgivare: Ebba Hägne 

Översättare: Peter Mills och Angelica Piñeros 

Fotograf: Carlos Zaya (om inget annat anges)

Ansvariga utgivare: MDT Moderna Dansteatern, Cullberg/Riksteatern, Danscentrum Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola Dans/SKH

Bios

Paloma Madrid, arbetar med dans, koreografi, konst och text.  Hon har varit verksam inom dansfältet nationellt och internationellt sedan 2005 med bas i Stockholm. I detta projekt har hon arbetat som chefredaktör, idé- och initiativtagare samt kurator, en kombination av gränsöverskridande utforskning. Idag är Madrid fortsatt verksam som koreograf, artist och pedagog och söker ständigt nya möjligheter för sinnet och kroppen att omdefiniera dans och koreografi.

Ninos Josef, från Norrköping, är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Han har varit internationellt verksam vid flertalet danskompanier och operahus och återvände 2016 till Sverige där han dansat vid Kungliga Operan och varit skådespelare på Dramaten. Idag är han verksam som frilansande scenkonstnär och utvecklingsstrateg med bas i Stockholm. Hans konstnärskap är ett kontinuerligt utforskande av att bryta konventionella referenser och grundar sig i parametrar kopplade till hederskulturella normer, rasifiering och queerhet. mitt väsen idag forskar i att navigera balansen mellan att åtnjuta friheten i dansen och min politiska kropp.

 ENG Release party for dancersdancedancesdancingly @ MDT Moderna Dansteatern June 11 2024 

dancersdancedancesdancingly is a publication, curated by Ninos Josef and Paloma Madrid, which aims to explore and celebrate artistry within the multifaceted landscape of Swedish dance art.

ENGLISH 

Let us know if you're coming, RSVP here: https://forms.gle/oN2UUizgaFTs7GpF6 by June 7.

dancersdancedancesdancingly is a collection of portraits forming a collective manifestation with the desire to create a platform for dialogue, reflection, and knowledge dissemination about dance as a universal artistic language and its significance.

dancersdancedancesdancingly is an in-depth documentation of artistic perspectives and experiences of contemporary issues within our shared art form. An appreciation for the power of dance in our contemporary society.

Participating artists: Anna Vnuk, Bambam Frost and Lydia Diakité, Carina Reich and Bogdan Szyber, Cristina Caprioli, Daniel Staaf, Maria Naidu, Mohanned Hawaz, Nassim Meki, Niki Tsappos, Ola Stinnerbom, Rani Nair, Satoshi Kudo, Sofia Castro, Sebastian Lingserius, and Nefeli Oikonomou, as well as the collective Nya Rörelsen.

For more information and inquiries, please contact:

Ninos Josef and Paloma Madrid, Editors in chief

Email: dansantologi2024@gmail.com

Credits 

Editors in chief: Ninos Josef and Paloma Madrid 

Graphic design: Ebba Hägne 

Translator: Peter Mills and Angelica Piñeros

Coordination: Angelica Piñeros 

Photographer: Carlos Zaya (unless otherwise stated)

Publishers: MDT Moderna Dansteatern, Cullberg/Riksteatern, Danscentrum Stockholm, Stockholm University of the Arts Dance/SKH

Bios

Paloma Madrid, born in 1974 and raised in Fisksätra outside Stockholm, began her dance career at the age of five and has since explored different dance styles. From ballet as a child to contemporary and modern jazz as a teenager, before finally choosing to become a flamenco dancer. Now she keeps her practice alive in clubs and is active as a choreographer, artist and teacher. As a prominent artist, she has come to describe herself as an "investigator of the poetic body", and her work continuously explores collaborative art forms and the borderland between choreography and art. Madrid's work constantly seeks new opportunities for the mind and body to redefine dance and choreography.

Ninos Josef, born in 1989 and raised in Norrköping, is educated at the Royal Swedish Ballet School in Stockholm. After completing his education, he has been active internationally at several dance companies and opera houses such as Dansgroep Amsterdam, Introdans, Dansk Danseteater and Bern Ballet and danced in several projects with Alexander Ekman. During his career he has worked with and danced in works by choreographers such as Jiří Kylián, Nacho Duato, Hans van Manen, Club Guy&Roni, Johan Inger, Itzik Galili, Joseph Sturdy and Regina van Berkel. Since 2016, Ninos has returned to Stockholm where he has worked with Örjan Andersson, Arsen Mehrabyan and Paloma Madrid and has been involved with the Royal Ballet. In 2017, he debuted as a choreographer with his own solo LILHJA.

Dela detta evenemang

bottom of page