top of page
OK 2 BAM07390.jpg

DANSMÄSSAN

Dansmässan är en av Sveriges största mässor för dans och koreografi som sätter publik, arrangör, dansare och koreograf i kontakt. En mötesplats för samtida dans. Under mässan presenterar koreografer och grupper sina aktuella föreställningar varvat med att det arrangeras samtal och seminarium på angelägna teman för branschen.

 

Danscentrum Stockholm arrangerar mässan årligen och den är en viktig del i vårt förmedlande uppdrag. Mässan bidrar också till att stärka förutsättningarna för den samtida dansen och verka för en stabilare infrastruktur och bättre produktions- och arbetsvillkor för dansare och koreografer. 

bottom of page