Bli medlem i Danscentrum Stockholm

Vi har ett medlemskap som passar dig!

Det finns olika former av medlemskap i Danscentrum Stockholm. Enskilt medlemskap riktar sig till dig som är professionellt verksam dansare (eller angränsande) och Juridiskt medlemskap för dig som producerar dans (eller angränsande) genom en förening, firma eller bolag. Du kan även vara Stödmedlem.

Enskild medlem

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck med fokus på scenkonst under de senaste två åren. Vi tar även hänsyn till gedigen/motsvarande erfarenhet om ditt dansuttryck inte finns representerad inom yrkesutbildningar för dans.  Medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål.

Medlemsavgiften är 350 kr per kalenderår.
Innan du ansöker om medlemskap ber vi dig läsa föreningens stadgar. Stadgarna hittar du här.

Ansök om enskilt medlemskap via webformulär.

Medlemskapet ger

  • Terminskort för daglig träning till subventionerat pris
  • Får delta i workshops arrangerade av oss kostnadsfritt *
  • Hyra studio till subventionerat pris
  • Nyhetsbrev via e-post

* Vissa workshops i samarbete med andra aktörer kan vara avgiftsbelagda.

Medlemskap för juridisk person

Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap de senaste två åren.

Juridiskt medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål. Medlem ska följa de avtal som föreningen ingår och juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal som Danscentrums riksorganisation tecknar. Medlemskap för juridisk person ger berättigande till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal och arbetsgivarfrågor.

Medlemsavgiften är 1500 kr/år.

Ansök om juridiskt medlemskap

Ladda ner stadgar som PDF här.

Medlemskapet ger

  • Förtur vid bokning av studior
  • Hyra studio till subventionerat pris
  • Rådgivning kring Danscentrums kollektivavtal samt inkoppling till försäkringsavtal via FORA
  • Nyhetsbrev via e-post

Stödmedlem

Stödmedlem kan alla bli som vill stödja vår verksamhet och få information om dans som scenkonst i Sverige.

Medlemsavgift: 200 kr,

Medlemsavgiften för stödmedlem inbetalas till Danscentrum Stockholm, Bankgiro 201-7275.
Märk talongen ”Stödmedlem”, namn och adress. Du även skicka en mail till oss och ange namn, adress och telefonnummer så skickar vi ett inbetalningskort.

Ansökan för medlemskap hämtas här nedanför och skickas ifylld till kansliet Danscentrum Stockholm. Ansökan behandlas av styrelsen och besked lämnas snarast.

Hantering av personuppgifter/Integritetspolicy

Läs om hur vi hantera dina personuppgifter här!


Här kan du läsa våra senaste Nyhetsbrev: