Ansök till Tanzmesse 2018

Ansök till Tanzmesse 2018

Den 29 augusti till 1 september är det dags för den internationella dansmässan Tanzmesse 2018 i Düsseldorf. I år är det Danscentrum Stockholm som fått i uppdrag att samordna en del av den svenska närvaron. Inför årets mässa så var det totalt 35 ansökningar varav sex förslag valdes ut av en konstnärlig urvalsgrupp bestående av Maryam Nikandish performer med bas i Stockholm, Birgit Berndt Danschef Norrlandsoperan i Umeå och Cecilia Suhadi Gustafsson konstnärlig ledare för Atalante i Göteborg.

Det slutgiltiga urvalet görs av Tanzmesses  jury, Carolelinda Dickey (US), Christian Watty (DE/FR), Malco Oliveros (DK/PE), Helmar Trompelt (DE) och Tanzmesses  konstnärliga ledare Dieter Jaenicke (DE/BR) och publiceras inom kort här på Danscentrum Stockholms hemsida

Det finns även möjlighet att som koreograf närvara och presentera sitt arbete på mässan i Danscentrums Stockholms bås.

Vid intresse eller frågor kontakta Linda Adami, linda@dcsthlm.se samordnare för Tanzmesse 2018.