Ansökan om juridiskt medlemsskap

Bifoga meritförteckning över de produktioner som gruppen gjort samt namn på koreograf för respektive dansproduktion.(Max 3 filer)

Filformat: PDF, Word
Filformat: PDF, Word
Filformat: PDF, Word

Villkor för medlemskap

Med stöd av dessa uppgifter ansöks härmed om medlemskap i Förening Danscentrum Stockholm. Jag/vi har tagit del av Danscentrum Stockholms stadgar och funnit dessa stå i överensstämmelse med min/vår inriktning och verksamhetsform. Som juridisk person som producerar dans och medlem i Danscentrum Stockholm följer jag/vi de avtal och överenskommelser som Danscentrum Stockholm ingår.