Ansökan för enskilt medlemskap

Filformat:JPG
Filformat: PDF, Word
Filtyformat: PDF, Word

Villkor för medlemskap

Med stöd av dessa uppgifter ansöker jag härmed om medlemskap i Förening Danscentrum Stockholm. Jag har tagit del av Danscentrum Stockholms stadgar och funnit dessa stå i överensstämmelse med min inriktning och verksamhetsform. Som medlem i Danscentrum Stockholm följer jag de avtal och överenskommelser som Danscentrum Stockholm ingår.