URVAL DANSRESIDENS VÅREN 2021

URVAL DANSRESIDENS VÅREN 2021

Vi på Danscentrum Stockholm i samarbete med Dansens Hus är glada att kunna presentera vårens konstnärer i residens!

Mona Namér

Mona Namér är dansare och koreograf, verksam i Sverige och internationellt. I hennes praktik utforskar hon hur dans och konst kan verka som ett alternativt språk för kommunikation och spegla vår samtid. Under residenset ska hon arbeta med verket “A Bath In My Mother’s Womb” som är inspirerad av den biologiska metamorfos förvandling som sker i puppan från larv till fjäril, en metafor av hur essentiell harmoni är, för att både natur och människa ska ha möjlighet att hela och återfödas. Föreställningen kommer att utforska stadierna födelse, kaos och stillhet med utgångspunkt i diasporans mångbottnade identitet och dansstilarna Hip Hop och House.

Foto: Sanna Holm 

Sandy Harry Ceesay

Jag heter Sandy Harry Ceesay. Jag är koreograf och författare. Under 2020 tog jag min kandidatexamen från Amsterdams Konsthögskola, Modern Teater Dans. Jag ser dans som ett outforskat och på samma gång nära språk. Familjärt men också främmande. Under min vecka på DC Sthlm kommer jag att utforska skillnader och likheter inom den dansande och skrivande kroppen samt rörelsens poesi.

Fotograf: Tracey Tomtene

Karin Wiklund

Karin Wiklund är koreograf, danspedagog och verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans – ett danskollektiv och en produktionsplattform som skapar lekfull och normkreativ scenkonst. I arbetet med deras nya deltagarbaserade föreställning Medelgympa, vill de undersöka den speciella typ av samvaro som kan uppstå under ett gympapass. Alla olika typer av kroppar, åldrar och tempon som svettas tillsammans till dånet av dunkande bas och hurtiga instruktioner. Medelgympa är en scenkonsthändelse och ett gympapass, en reflektion och en aktion, en meditation över kroppen och det kollektiva.

Foto: Tomas Gunnarsson 

Urvalsprocess och antal sökande

Intresset har varit stort och vi har mottagit totalt 71 ansökningar till de 3 platser vi kunnat erbjuda genom vårt samarbete med Dansens Hus, Stockholm. 

Urvalet har hanterats av tre ledamöter från Danscentrum Stockholms styrelse; Jasmine Attié, Maryam Nikandish och Shirley Harthey Ubilla. Urvalsgruppen har tagit ställning till konstnärlig kvalitet, återspeglandet av DC Sthlm’s medlemsbas, samt bredd i konstnärligt uttryck och genre. 

Håll utkik på vår webb och sociala medier för framtida möjligheter till residens!