Danscentrum Stockholm – Sommarresidens 2020

Danscentrum Stockholm – Sommarresidens 2020

BESLUT – SOMMARRESIDENS 2020

Stort tack till alla er som ansökte till Danscentrum Stockholms sommarresidens 2020. Totalt ansökte 67 konstnärer om de 8 residensplatserna vi erbjuder genom samarbete med Dansens Hus, Stockholm.

Urvalet har hanterats av tre ledamöter från Danscentrum Stockholms styrelse; Jasmine Attié, Maryam Nikandish och Shirley Harthey Ubilla. Urvalsgruppen har tagit ställning till konstnärlig kvalitet, återspeglandetav DC Sthlm’s medlemsbas och påverkan av ekonomiska konsekvenser till följd av COVID-19. Då JÄV anmälts har denne ej deltagit i diskussion kring sökande

Residens Start Up
Caroline Byström
Andreas Sánchez

Residens Mellan
Satoshi Kudo
Sepideh Khodarami
Fanni Ijäs
Klara Ute Acs

Residens Stora
Ida Inxi Holmlund
Paloma Madrid 

Danscentrum Stockholm arbetar under hösten vidare med att på olika sätt stödja föreningens medlemmar i denna utsatta tid vår bransch befinner sig i. Vi kommer hålla samtliga medlemmar informerade genom vårat nyhetsbrev. 

OM DC STHLMS SOMMARRESIDENS

# Residens Start Up
DC Sthlm kan erbjuda 2 st residens som ämnar stödja initialt arbete i en konstnärlig process eller utforskande. I residenset ingår 1 veckas studiotid på Dansklotet, Wallingatan i centrala Stockholm under perioden 22a – 28e Juni 2020. Du får också en ersättning om 5000 kr exklusive moms.

# Residens Mellan
DC Sthlm kan erbjuda 4 st korta residens för konstnärligt arbete eller utforskande. I residenset ingår 1 veckas studiotid på Dansklotet, Wallingatan i centrala Stockholm under perioderna:
2 st residens 29e juni – 5e juli
2 st residens 6e juli – 12e juli
Du får också en ersättning om 10 000 kr exklusive moms.

# Residens Stora
DC Sthlm kan erbjuda 2 st större residens för konstnärligt arbete eller utforskande.
I residenset ingår 2 veckors studiotid på Dansklotet, Wallingatan i centrala Stockholm under perioden 20e juli – 2a augusti. Du får också en ersättning om 20 000 kr exklusive moms.