DANSMÄSSAN 2020

DANSMÄSSAN 2020

SAVE THE DATE
12  – 14  November, 2020

Förlängt ansökningsdatum till 31 Maj

Danscentrum Stockholm blickar framåt och planerar för årets Dansmässa

Dansmässan är ett ständigt expanderande nätverk, som binder samman konstnärsdrivna initiativ och erbjuder arrangörer och publik en bred inblick i dans- och koreografifältet. Inom Dansmässan inryms både utbudsdag, mässa, seminarier, workshops, samtal och föreställningar.

Mitt i den rådande Covid-19 pandemin blickar Danscentrum Stockholm framåt och planerar för årets Dansmässa! Dansmässan ger bransch och publik möjligheten att ta del av det breda utbud av samtida dans och koreografi i Sverige samt en möjlighet för den fria dansscenen att komma i kontakt med arrangörer, bokare och publik. Kanske viktigare än någonsin är uppdraget att förmedla danskonst i Sverige till följd av Covid-19 och de konsekvenser vi ställts inför som utövare och bransch!

Vi ber er därför, arrangörer, utövare och publik att SAVE THE DATE!

Årets Dansmässa planeras att hållas i “Hörsalen” samt tillhörande “Foajé 3” i Kulturhuset Stadsteaterns nyrenoverade lokaler mitt i centrala Stockholm. Centralt för dig som reser från annan ort eller oavsett var i Stockholm du befinner dig i!

Utifrån perspektiv om olika arrangörers förutsättningar kommer urvalet till årets Dansmässa ta särskild hänsyn till nationell/regional turnébarhet.

 Ansök om att medverka i årets Dansmässa (Deadline 18 Maj)

** Information till arrangörer presenteras i Juni 2020 på www.dcsthlm.se  då urvalet är färdigställt. **

Tidigare års program hittar du genom att klicka nedanför.