Introduktionskurs i arbetsmiljö – Anmäl dig nu!

Introduktionskurs i arbetsmiljö – Anmäl dig nu!

Introduktionskurs i arbetsmiljö
Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7B, 114 44 Stockholm

3 September 2019
9.00-12.00 eller 13.00 – 16.00
Pris: Gratis för medlemmar till Danscentrum Stockholm 

Danscentrum Stockholm anordnar i samarbete med Prevent en Introduktionskurs i Arbetsmiljö den 3 september 2019 riktad till det fria dansfältet. Kursen vänder sig till personer med arbetsledande roller inom dans och koreografifältet och ger en övergripande introduktion till ansvar, regelstrukturer hur man kan tänka kring arbetsmiljö i praktiken.

Datum: 3 september 2019
Utbildare: Ilse Wicherts
Utbildningsledare: Marie Rubertsson Neren
Pris: Kursen är kostnadsfri för Danscentrum Stockholms medlemmar
Arrangeras i samarbete med Interim Kultur AB.

Plats för evenemang: Jungfrugatan 7B, 114 44 Stockholm
Vid frågor: 076-837 49 24 eller info@dcsthlm.se
Anmälan görs via: https://forms.gle/cui7P95J62wGgyzJ8
Begränsat antal deltagare.

Kursens upplägg:
Kursen kommer att äga rum under en 3 timmar lång workshop och ges vid två tillfällen under dagen den 3 september.
Tillfälle 1: 9.00 – 12.00

eller

Tillfälle 2: 13.00 – 16.00.

Nyckelfrågor som kommer att behandlas under kursen:
Vad är arbetsmiljö för dig?
Roller och ansvar i arbetsmiljö
Vad är skillnad mellan arbetsgivare eller uppdragsgivare?
Regelstrukturer och krav
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Att arbeta praktiskt med arbetsmiljö: arbeta med fall
Gruppdynamik, hur påverkar detta säkerhet, arbetskvalitet och produktivitet?

Kursen kommer att blanda diskussioner i grupp med information om regler och lagkrav, tips och checklistor till det praktiska arbetet.

Anmälan till föreläsning: