Danscentrum Stockholm söker ny referensperson till Daglig träning i Stockholm!

Danscentrum Stockholm söker ny referensperson till Daglig träning i Stockholm!

Den Dagliga träningen i Stockholm arrangeras av Balettakademien och Danscentrum Stockholm. Daglig träning finansieras med avgifter från deltagarna samt bidrag från Statens Kulturråd.

Referensgruppen består av 9 professionella frilansande dansare i olika stadier av karriären. Referenspersonerna rekryteras av Balettakademien (3st), Danscentrum Stockholm (3st) och Teaterförbundet (3st). Referensgruppen är rådgivande till schemaläggningen av coacher i de tekniker som erbjuds: Balett, Nutida, Jazz och Street. Även alternativa träningsformer som kan användas som verktyg av den professionella dansaren är intressanta. Klicka här för läsa om referensgruppen: http://www.dagligtraning.se/dagligt-traning-…/referensgrupp/

Samordningen av Daglig träning sker genom en koordinator Babis Harall, som i nära kommunikation med arrangörer, referensgrupp, samarbetsparter och Teaterförbundet, fastlägger schemat och är sammankallande till möten.

Nu söker Danscentrum Stockholm en ny person som ska ingå i referensgruppen. Den vi söker ska ha genomgått en godkänd minst 3-årig dansutbildning och jobba professionellt som dansare.

Vill du vara med att forma och utveckla den Dagliga träningen i Stockholm?

Skicka din intresseanmälan med CV till: babis.harall@danscentrum.se

Det ställs stora krav på den professionella dansaren av idag. Det gäller att behärska ett flertal olika estetiska inriktningar. Ju mer dansaren kan tillgodogöra sig desto fler möjligheter till jobb.
Vi erbjuder ett brett varierat utbud av olika aktuella tekniker men även äldre, väl fungerande träningsmetoder. Detta för att omfatta så många av de yrkesverksamma dansarna som möjligt och hålla träningen relevant.

Danscentrum Stockholm arrangerar regelbundet workshops. Här ges tillfälle till fördjupning och kompetensutveckling med nationella och internationella coacher, ofta i samarbete med Cullbergbaletten, Dansalliansen, Manegen, IL Dance, DOCH mfl.

Schema för dagligt träning hittar du på: www.dagligtraning.se