18 aug 2017: Sebastian Lingserius – Kroppsmaskiner

18 aug 2017: Sebastian Lingserius – Kroppsmaskiner

KROPPSMASKINER – Sebastian Lingserius

Öppen visning 18 aug kl 20.00
Fri entré

KROPPSMASKINER är det senaste dansverket av Sebastian Lingserius, premiär på Dansens Hus den 8é Sept.

Verket är en samtidsanalys och föreställning som spekulerar kring alternativa livsbetingelser, hybrider, cyborgs, råttor, queer-chauvinister, och barnsligt vuxna barn. Här utlovas delikata dansare, filmer, övervakningskameror,
robotar och radiostyrda pansarvagnar, i ett stort sceniskt jitter-bugg.

Med maffig klassik musik gör de radiostyrda pansarvagnarna entre. I unisona formationer täcks scenen. Ett drama
som långsamt transformeras och den synkrona atmosfären blir till kitsch, och en barnslig följa-john-lek utvecklas. Efter att ha burit in dansarnas kroppar på scenen, börjar vagnarna att rita scenytan som kroppens konturer och här startar verket! Koreograf Sebastian Lingserius vill undersöka hur våra kroppsliga och mentala beståndsdelar är organiserade i vår samtid. En föreställning om kroppens relation till staden, till hälsan, till vanor och konventioner, till sig själv och andra, och till gränsdragningar. Verket resulterar i ett vacklande tillstånd där kropps-materialitet sätts i rörelse, puls och rytm. Över rummets räfflade eller föreskrivna gränser projiceras kroppens subjekt. Verket undrar över det maskiniska i våra kroppsliga/mentala beteende idag och vad för typ av motståndsrörelse som skulle kunna kontra det?

”Den stora cirkelvärlden kräver stabila kretsar, likformiga cykler, förutsägbara repetitioner, räkenskaper utan oklarheter. Den vill eliminera alla partiella drifter, den vill immobilisera kroppen. […] Sådant är den stora centrala Nollpunktens vansinne, dess begär att immobilisera en kropp som inte kan ’vara’ utan att vara representerad.”
– Jean-Francoise Lyotard, Economie libidinal 1973

KROPPSMASKINER är ett verk med många lager som lägger vikt i att hela publiken kan dras in i tematiken. Ett verk som placerar dansen i pendang till Olafur’s Verklighetsmaskiner, och uppmanar till ställningstagande.
Välkomna till dansen och kroppens Verklighetsmaskiner!

www.kass-produktion.se

facebook.com/kassproduktion