24-28 april: Helena Franzén

24-28 april: Helena Franzén

FÖRDJUPAT MÖTE MED HELENA FRANZÉN

Öppen för: Professionella yrkesverksamma dansare
Tid: Öppen dagligträning 10.00-11.30 och fördjupad konstnärlig workshop 12.30 – 16.00
Plats: Danscentrum Stockholms studio, Jungfrugatan 7b
Sista anmälningsdag är den 2 april
E-posta ansökan, kort motivationsbrev och CV till info@dansalliansen.se

OBS! för att söka måst du kunna delta under hela perioden

Workshopen sker i samarbete mellan Dansalliansen och Danscentrum Stockholm

EMBODIED AWARENESS In the workshop we are dealing with the physical interpretation of a set specific repertoire material. We start from a given solo material, focusing on different methods how to approach it, how to identify new layers of understanding

– how to embody a movement within a dancer…..

During the workshop we ask questions how to trace the imaginative, spacious and energy- filled body. How does the movement material speak to your sensory body? What happens in the transmission when the dancer is trying to perceive the qualities of a specific movement language? In the practice we embrace details in qualities, how to take charge and finally how to give in to the sensory intelligence provided by the body as a whole.

The second half of the workshop the solo material is going to be translated and explored into duos. How can we communicate with another dancer that knows the same movement material? In building the duos we discover new possibilities in the interpretation of the movement vocabulary.

Above all, the workshop encourages taking risks in body and in mind- to discover new layers of consciousness and physical articulation. – A tribute to pure delight of the dancing body!

“A foot that smiles, a hand that can weep- well, the dance is not only an art of time and space, it also is the art of the consciously lived and fulfilled moment, not different in the studio from onstage”
Mary Wigman

Helena Franzén, koreograf och dansare.
I hennes arbete sätts den dansande, musikaliska kroppen i fokus. Fysiska funktioner, anatomiska strukturer och dynamiska förlopp är återkommande teman i hennes koreografiska arbete.

Efter utbildningen på Balettakademien i Stockholm och koreografutbildningen på Danshögskolan, har Helena Franzen varit verksam som koreograf och dansare i 25 år och har koreograferat över 70 verk.

Helena Franzén är hängiven sitt detaljerade rörelsespråk som är laddat med intrikata flöden, gränslösa variationer, explosivitet och poetisk närvaro. Kännetecknande för hennes arbetssätt är de rumsliga förutsättningarnas påverkan på koreografin, den täta dialogen med musiken som oftast är specialskriven samt de tekniskt drivna dansarna som alla är medskapare i arbetsprocessen.