12 maj: Siddendris Dans

12 maj: Siddendris Dans

Vernissage och visning torsdag 12 maj kl 14.30-16.

Fotoutställning på Södermalmsskolan – vernissage 24 maj 2016

Detta är en avslutning på ett samarbeten med Danscentrum Stockholm och Södermalmsskolan under vårterminen 2016.

Södermalmsskolan har provat klassisk indisk dans under ledning av Kristina Borgkrans. De har arbetat med indiskinspirerade dans, workshops med bild och form, hennamålning och chaikokning.

Under en heldag på Slottet på Storholmen gjordes en fotografering av Håkan Jelk där elever, assistenter, Kristina Borgkrans och Tara Motazed Keyvani arbetade med rörelser i klassisk indisk dans. Resultatet presenteras i en fotoutställning i samband med en visning av de medverkande från klass H 6-9 på Södermalmsskolan.

_DSC3408
Slottet på Storholmen_DSC3147
Slottet på Storholmen

IMG_6094Utställning på Södermalmsskolan

Om projektet:

SIDDENDRI´s dans En urgammal klok Yogi i södra Indien på 1400-talet fick en dag en strålande ide! Tänk om man kunde beskriva ord med händerna, med rörelser med hela kroppen, Ja då skulle alla kunna förstå de gamla skrifterna med urgamla ord och med hjälp av rörelser och gester ge en ögonblicklig upplevelse och förståelse!

Eleverna från Södermalmsskolan kom till Danscentrum Stockholm februari 2015 för första gången och såg en nutida indisk dansföreställning. Det blev en omedelbar direktkontakt mellan eleverna och artisterna genom gester och kroppsspråk och ett samarbete startade. Koreografen och dansaren Kristina Borgkrans har tillsammans med dansaren Tara Keyvani Motazed besökt eleverna i skolan och under vårterminen 2016 inleddes ett Communityprojekt (där amatörer på sina egna villkor möter professionella artister) med målet att eleverna får uttrycka sig i dans under ledning av koreograf Kristina Borgkrans med möjlighet till en mindre föreställning.

Som en första anhalt under processen besöktes under en vacker majdag Storholmens fantastiska Slott med spännande historia i väggarna. Slottets omgivningar gav en perfekt scenografi och lät fantasin flöda fri hos eleverna Padma, Sofia, Linnea, Ellen, Andrea, Daniella, Simon, Gordon, Oliver och Emma i klass H6-9. Alla hittade sin favoritplats med sin egen skapade historia utifrån Kristinas indiskt klassiska koreografimaterial i fri associationsbanor och utifrån Taras nutida kreativa dans och yogakunskap.

Håkan Jelk från Danscentrum Stockholm fotograferade eleverna och dansarna och tillförde ytterligare en dimension i projektet. Eleverna studerade in sina “dansstycken” i Tideliussalen, Södermalmsskolan/Gamla Maria skola, Danscentrum Stockholms studios och på Slottet Storholmen. Detta avslutades med en uppskattad Work in progress/föreställning i Danscentrum Stockholms stora studio & Vernissage premiär den 12:e maj 2016. Eleverna i samverkan med de professionella dansarna och elevassistenterna.

Tack till elevernas lärare Martina Peterson – som trodde på kreativiteten, bidrog med små inspirerade berättartexter och alla elevassistenter som bidragit aktivt i skapandeprocessen – Anki, Tobias, Camilla, Patrik, Andreas och Najiba.

Projektet och genomförandet har möjliggjorts genom en samverkan med ett antal aktörer som alla haft en avgörande roll:
Initiativtagare: Kristina Borgkrans, Klassisk Indisk Dansproduktion.
Initiativtagare från Södermalmsskolan: Martina Peterson, specialpedagog.
Dansare i samverkan: Tara Keyvani Motazed Danscentrum Stockholm, studior, föreställningsplats och vernissagepremiär – vars tillgängliggörande var avgörande för projektidéns genomförande. Storholmens Slott, Leif R Carlsson, som erbjöd plattformen till fotografering av eleverna
Fotograf: Håkan Jelk, Danscentrum Stockholm som besökte eleverna i studion och fanns med hela dagen på Slottet
Kostymer – ur Kristinas rekvisita direkt från Indien samt ett antal i design av Inger Svenneke (kreatör för Abba´s Waterloo kostymer)

Basen för projektet har lagts av Södermalmsskolan i Stockholm samt med tillgängliggörande ekonomiskt stöd från Danscentrum Stockholm, Klassisk indisk dansproduktion och Slottet Storholmen.
Stort tack till alla samverkansparter som möjliggjorde oförglömliga dagar och möten.