top of page

OPEN CALL - Dansmässan 2024 Digital plattform

Danscentrum Stockholm arrangerar årligen Dansmässan – en nationell mässa med fokus på dans och koreografi.

OPEN CALL - Dansmässan 2024 Digital plattform
OPEN CALL - Dansmässan 2024 Digital plattform

-

Deadline 3 maj

-

-

VÄLKOMMEN ATT SÖKA MED DIN PRODUKTION OCH/ELLER VERKSAMHET TILL ÅRETS VERSION AV DANSMÄSSAN SOM I ÅR SKER I FORM AV EN DIGITAL PLATTFORM MED ANLEDNING AV ETT KRAFTIGT REDUCERAT ANSLAG FÖR GENOMFÖRANDET.

Danscentrum Stockholm arrangerar årligen Dansmässan – en nationell mässa med fokus på dans och koreografi.

Dansmässan genomförs med ekonomiskt stöd från framförallt Kulturrådet. 2024 måste Danscentrum Stockholm förändra mässans utformning med anledning av att de ekonomiska förutsättningarna förändrats. I år har styrelsen därför beslutat att fokusera på att genomföra en digital plattform/katalog för att förmedla så många som möjligt av medlemmarnas produktioner. Plattformen kommer att spridas till arrangörer över hela landet via Danscentrums medlemsorganisationer, regionala dansutvecklare men också genom Riksteaterns arrangörsnätverk. Dansmässan 2024 blir enbart digital, men ambitionen om en fysisk Dansmässa senare år finns givetvis kvar.

Sista datum för att skicka in din ansökan är 3 maj

ANSÖKAN ------>  https://forms.gle/SFe3Ueq2LiySYwTC7

NÄR OCH VAR? 

Dansmässan antar i år formen av en digital plattform/katalog som lanseras och är öppen under november månad 2024. De utvalda produktionerna presenteras genom film, bild och textmaterial. Som medverkande förmedlas din föreställning till arrangörer och bokare nationellt.

HUR? 

Vi kommer att arbeta för att så många som möjligt av intresserade medlemmar ska förmedlas via denna digitala plattform med era aktuella produktioner (se kriterier nedan). Ledamöter i Danscentrum Stockholms styrelse kommer att göra årets urval och tar då hänsyn till om ditt verk är möjligt att turnera regionalt och lokalt i Sverige samt bredd och kvalitet i fråga om genre och uttryck. Svar meddelas under juni.

KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA OM MEDVERKAN VID DANSMÄSSAN

  • Den som är medlem i en av Danscentrums medlemsorganisationer kan söka.
  • Den produktion som du söker med är max 2 år gammal eller är en omarbetning av ett äldre verk.
  • Den produktion som du söker med kan vara ett work in progress.
  • Produktioner kan rikta sig till alla publika målgrupper.
  • Produktionen som du söker med behöver finnas i en filmad version.

INFORMATION KRING MEDVERKAN   

På Dansmässan som digital plattform presenteras föreställningarna i olika format, genom film, bild och text. Ditt konstnärskap och din dansproduktion får en egen presentationssida som också länkar vidare till dina egna kommunikationskanaler såsom hemsida. Det blir en plats dit arrangörer kan vända sig för att ta del av aktuella dansproduktioner för olika målgrupper.

Viktigt vid eventuell medverkan är att du har tillgång till videomaterial för den produktion du söker med samt att Danscentrum Stockholm får rätt att dela materialet på den digitala plattformen under en avgränsad period.

Du får besked om din medverkan per mail i juni 2024.

MEDLEM I DANSCENTRUMS REGIONALA ORGANISATIONER 

För att söka behöver du vara medlem i någon av Danscentrums regionala medlemsorganisationer. Är du inte medlem än kan du ansöka om medlemskap i den region du är verksam:

Danscentrum Norr https://www.danscentrumnorr.se/bli-medlem/

Danscentrum Väst http://dcvast.se/for-dansare/bli-medlem/

Danscentrum Stockholm https://www.danscentrumstockholm.se/bli-medlem

Danscentrum Syd https://www.danscentrumsyd.se/danscentrum-syd/apply-for-membership

Lycka till med din ansökan! 

/Danscentrum Stockholm 

Vid frågor kontakta projektledare Josefine Alfredsson josefine@dcsthlm.se

www.danscentrumstockholm.se 

www.dansmassan.com

Dela detta evenemang

bottom of page