Styrelsen

Vid årsmöte den 28 mars 2017 valdes 5 nya styrelseledamöter och 2 nya suppleanter in i Danscentrum Stocholm styrelse. De styrelseledamöter som är kvar sedan tidigare är Anna Selvåg, Emelie Johansson och Anna Grip.

Till valberedningen utsågs: Ulrika Berg, Josefine Alfredsson och Claire Parsons.

Styrelsen består av:

Emelie Enlund, ledamot

Emelie Enlund är dansare, koreograf och pedagog med teknisk bakgrund i streetdance och hiphop.
Hon jobbar nu främst inom två projekt; JUCK och We Love Holocene. I JUCK är hon tillsammans med gruppens fem övriga medlemmar både dansare och koreograf. Tillsammans arbetar de med att utforska och bredda idéer om olika femininiteter i relation till kropp, hudfärg, sexualitet och levd erfarenhet. 2017 är de även kommunkoreografer i Botkyrka. We Love Holocene är ett långsiktigt projekt som Emelie initierade 2015, som utforskar människans roll i klimatkrisens tid.
Emelie är utbildad vid DOCH, Streetdanceprogrammet, Åsa Folkhögskola samt i Socialantropologi vid Lund och Stockholms universitet. Hon intresserar sig för helheter; hur saker och ting sitter ihop.


14107438606_7d3537f45e_b-214x300Anna Grip, ledamot

Anna Grip har sedan 1980 arbetat inom såväl det utominstitutionella dansområdet som inom utbildningar och dansinstitutioner. Hon har arbetat som undervisare, danscoach, koreografassistent, utbildningsledare, ensemblechef och konstnärlig ledare samt initierat och drivit alternativ dansutbildning. Anna Grip har under åren även verkat som ledamot i olika styrelser inom kultursektorn.


Charlotta Gustafsson, tf. styrelseordförande

Charlotta Gustavsson är administrativ chef på Dansens Hus i Stockholm. Innan detta har hon jobbat som administrativ ledare på ccap, kanslichef på Roks och som personalchef på Vänsterpartiets riksdagskansli. I dessa tjänster har organisationsutveckling och förändringsprocesser varit centrala delar.
Hon har även arbetat som projektledare i Umeå kommun, med ansvar för uppbyggnad och etablering av Sveriges första kvinnohistoriska museum, och som redaktör vid Sveriges Television, Utbildningsradion och TV8 i produktioner som alla fokuserat på folkbildning, normkritiskt tänkande och mänskliga rättigheter.
Mellan åren 2000 – 2006 var hon politisk sekreterare på riksdagen och politiskt sakkunnig på justitiedepartementet. Hon har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i kulturföreningar, film- och musikfestivaler och sitter idag i styrelsen för ccap och c.off, samt Svenska Kulturföreningen.


NH_Johansson_EEmelie S. Johansson, ledamot

Emelie Johansson är utbildad vid Balettakademien i Stockholm och verksam som frilansande dansare/performer sedan 1998 med konstnärer och koreografer som Rasmus Ölme, Cristina Caprioli, Tino Sehgal och Marina Abramovic, samt med egna projekt/samarbeten. Emelie Johansson är även anställd av Dansalliansen. Emelie har undervisat i bl.a. improvisation och dansanalys och arbetat med dokumentation/text i projektet Kroppsfunktion/c.off. Under 2016-2017 vidareutbildar hon sig inom film och teater vid Teaterhögskolan i Malmö och Stockholms Dramatiska Högskola.

I föreningslivet har hon tidigare varit engagerad i Teaterförbundets Dansavdelning och Dansalliansens fackklubb. Hon är för närvarande styrelseledamot i SITE.


Mikael Jönsson, ledamot

Mikael Jönsson är biträdande Balettchef för Kungliga Baletten.Tidigare har han bl.a. arbetat som producent på Kungliga Operan AB, avdelningschef för Svenska Institutet i Paris, Kulturråd vid Svenska ambassaden i Paris, Chefsproducent på Kungliga Baletten och chefsproducent på Cullbergbaletten.
För närvarande har Mikael följande förtroendeuppdrag: styrelseledamot Dansens Hus, styrelseledamot Dansalliansen, ledamot i Rådet för dansarutbildning på Skolverket. Mikael Jönsson har också utsetts till expert av Kulturdepartementet i en arbetsgrupp på Nordiska Ministerrådet för att utveckla en strategi för samnordiskt internationellt främjandearbete för kultur.


33992ebAnna Selvåg, vice ordförande

Anna arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på regional kultursamverkan på Riksteatern. Hon har tidigare arbetat som handläggare på Kulturrådet, bland annat med stöd till aktörer inom den fria scenkonsten samt med internationell kulturverksamhet. Dessförinnan har hon bland annat arbetat med jämställdhetsfrågor på Delegationen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Andra tidigare förtroendeuppdrag innefattar: styrelseledamot för Svenska Studenthemmet i Paris, ledamot i Kulturrådets referensgrupp för fria dansgrupper/koreografer, representant i Svensk Danskommitées arbetsutskott, ITI Representant i Svensk Teaterunions utbildningsutskott, styrelseledamot i Loco Motion samt facklig ordförande för Kungliga Baletten.


Per Svensson, ledamot

Per har bland annat arbetat på Rikskonserter som redaktör och informationschef mellan 1973 och 1987, samt på Kulturroteln, i Stadshuset, samt som borgarrådssekreterarare för Stockholms stad 1987-1991. Han har även arbetat på Kulturrådet som redaktör, avdelningschef, och utredare mellan 1991 och 2014, då han pensionerades. Han har utöver detta haft flera förtroendeuppdrag bland annat som ledamot av Danshögskolans styrelse, sekreterare i 2009 års kulturutredning och utredningsuppdrag för bl.a. Konstnärsnämnden, Gävle kommun och Stockholms läns landstings kulturförvaltning (pågående).


Per Söderström, ledamot 

Per har en yrkesbakgrund inom marknadskommunikation och affärsutveckling. Han har dessutom arbetat med finansiering avfilm- och TV-produktioner (t.ex Millennium-trilogin och Maria Wern). Per driver idag en samverkansgrupp inom Content Marketing (300 medlemmar, via Meetup Sthlm) och har fristående konsultuppdrag för bl.a Frans Schartau och festivalen Live@Heart.
Per har styrelseerfarenhet från MIS (Marknadsföreningen i Sthlm), Trapetz AB (IT-utveckling) samt detaljhandelskedjan Twilfit AB.
Per brinner för framtidsfrågor och är medgrundare till den nystartade tankesmedjan Life-Lab.


Philip Berlin, suppleant

Philip Berlin är baserad i Stockholm och arbetar inom dans och koreografifältet sedan 2010. Philip har de senaste åren samarbetat med bland andra ccap/Cristina Caprioli, Louise Dahl, Gisèle Vienne, Frédéric Gies och är tillsammans med Ulrika Berg initiativtagare till SUNDAY RUN_UP.
Han har arbetat med CCN Ballet de Lorraine i Frankrike. Där dansade han i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, Maria La Ribot och William Forsythe.
Philip har även undervisat på DOCH och Kungliga Svenska Balettskolan.


Ellen Söderhult, vice ordförande/suppleant

Ellen Söderhult arbetar med dans och koreografi. För närvarande sitter hon i föreningsstyrelsen i anställningskooperativet Interim kultur. Ellen har tidigare erfarenhet av styrelsearbete från högskolestyrelsen vid Stockholms konstnärliga högskola och från Studentkåren på DOCH, där hon även satt som studentrepresentant i rektors ledningsgrupp.

2016 initierade hon tillsammans med Eleanor Bauer och Alice Chauchat projektet Nobody’s Business, ett initiativ för lokalt och internationellt utbyte av praktiker och metoder genom gruppdanser. Ambitionen är att främja en praktisk, kollektiv kunskapsproduktion och -distribution av och genom dans.

Under 2017 arbetar hon med bland andra Emma Jonsson, Gry Tingskog, Chloe Chignell, Rebecca Tiger och Karin Victorin, Anna Efraimsson och Sandra Medina samt med flera egna projekt och samarbeten.


knut-prechtKnut Vikström Precht, suppleant

Knut är född 1988 och uppvuxen i Uppsala. Han är utbildad på Balettakademien (ett år på dansarutbildningen) i Stockholm och sedan på Kandidatprogrammet i Dans på DOCH. Efter examen 2013 har han arbetat som dansare med bl.a. Art of Spectra / Peter Svenzon, RootlessRoot (GR/SLK) / DOT504 (CZ), och ZebraDans / Anna Vnuk. Under våren 2015 var Knut med i en examensproduktion på StDH och fick då utlopp och mersmak för sin stora fascination för förhållandet kropp-röst-text. Han har även undervisat i samtida dans på Nycirkusprogrammet på St Botvidsgymnasiet. I november 2015 börjar han arbeta i en ny produktion med Ultima Vez /Wim Vandekeybus i Bryssel.
Knut har erfarenhet från styrelsearbete från Studentkåren på DOCH och sitter även i referensgruppen för Daglig Träning