Styrelsen

Styrelsen består av:

Linda Adami, styrelseordförande

Linda Adami har arbetat i flertalet sammanhang inom dans och koreografifältet, nationellt och internationellt som dansare, högskoleadjunkt i improvisation och interpretation, handledare och projektledare/koordinator m.m. Hon har även haft förtroendeuppdrag i Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten-dans, cirkus och performance och är en av grundarna av Dansalliansens lokala fackklubb/Teaterförbundet.

Uppdrag/arbetsgivare, funktion och projekt i urval: Riksteatern: Cullberg gästdansare, Scenkonst 17 ansvarig för dansprogrammet, Nationell koordinator av regionala dansresidens, Projektledare Room X och Samlingen. Stockholms konstnärliga högskola: högskoleadjunkt, kursansvarig, projektledare för Forskningsveckan 2017. Danscentrum Stockholm: Danskvarteret 2018, Tanzmesse 2018, Dansmässan 2019, Liaison festival 2015, Kulturhuset i samarbete med Jefta Van Dinther och Bohm Bohm Room

Som dansare har hon arbetat inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art med bland andra Jan Fabre, Jefta van Dinther, Stef Lernous, Rasmus Ölme. Poste Restante, Pontus Stenshäll mfl. Linda är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolans linje för samtida dans och Stockholms konstnärliga högskola vid masterprogrammet i Nya Performativa Praktiker.


Emelie Empo Enlund, vice ordförande.

Emelie Empo Enlund har sedan 2013 arbetat som frilansande dansare, koreograf, pedagog och projektledare och är involverad i arbete både på och bakom scenen. Utbildad på Åsa Folkhögskola, Stockholms Konstnärliga Högskola och Stockholms Universitet i streetdance, nutida dans, pedagogik och socialantropologi. Som utövande konstnär arbetar hon inom verksamheten för dans och performancegruppen JUCK, We Love Holocene och ingår andra samarbeten med olika koreografer och dansare. .


Annica Styrke, ledamot

Annica Styrke arbetar med normkritisk scenkonst och danspedagogik, med fokus på barn och unga. Hon är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan, där hon har en kandidatexamen i danspedagogik med inriktning modern och nutida dans samt en gymnasielärarexamen i dans. Vidare har hon studerat bland annat genusvetenskap, barnkultur och idéhistoria. Annica Styrke är en av grundarna av danskollektivet Johanssons pelargoner och dans där hon arbetar som projektledare, koreograf och dansare. Hon är också verksamhetsledare för utbildningsföretaget UTMANA som arbetar med normkritiskt förändringsarbete genom dans.


Jasmine Attié, ledamot

Jasmine Attié är frilansande dansare, danspedagog och koreograf. Sedan 2010 har hon, tillsammans med fyra andra, drivit danskompaniet JELNEK. JELNEK skapar dansföreställningar, projekt och workshops utifrån både konstnärliga och/eller pedagogiska perspektiv. Utöver det har hon arbetat tillsammans med Cally Spooner (GB/GR) och det internationella och funktionsvarierade kompaniet Un-Label (DE/GR). Andra som hon har arbetat med är bland annat Simone Forti (IT/US), Satoshi Kudo (SE/JP), Disa Krosness (SE) och ReAct! (SE). 2012 tog hon sin examen från DOCH men har även studerat vid Amsterdam School of the Arts (NL) och Iwanson International School ofContemporary Dance (DE)


Mostafa Zahra, ledamot

Mostafa Zahra har studerat samhällsbyggnad på Chalmers och har flera års erfarenhet av

fastighetsutveckling från stora och mindre projekt. I Stockholm började Mostafa sin karriär inom allmännyttan på Svenska Bostäder, där han bland deltog i stora stadsomvandlingar som Albano, Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet. Under senare år har Mostafa arbetat med och koordinerat förtätningsprojekt i Stockholm innerstad, Vaxholm och Täby. Idag bor och arbetar han i Berlin, fortfarande verksam inom fastighetsutveckling, men med en samordnande roll för flertalet kontor i Europa och Nordamerika.


Malin Zimm, ledamot

Malin Zimm är arkitekt utbildad i Sverige och Storbritannien, doktor i arkitektur och chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Som forskare och skribent har hon tidigare varit verksam som omvärldsanalytiker och forskningsansvarig på White arkitekter, sakkunnig i arkitektur på ArkDes samt som chefredaktör för tidskriften Rum. Zimm är ordförande i styrelsen för ArkDes vänförening sedan 2019. I sin avhandling Losing the Plot – Architecture and Narrativity in Fin-de-Siècle Media Cultures (2005) undersöker hon för-digital virtuell arkitektur i sen 1800-talskultur. Tillsammans med Mattias Bäcklin driver hon Zimm Hall, en nomadisk utställningsplats för konst och arkitektur. Zimm satt under fem år i styrelsen för Mossutställningar som under den perioden genomförde en flytt av verksamheten från Birger Jarlsgatan till SVTs gamla anläggning i Värtahamnen, tillsammans med Tina Eriksson-Fredriksson bland andra.


Patricia Vázquez Iruretagoyena, ledamot

Patricia Vázquez Iruretagoyena was trained as a dancer in Spain and worked professionally in IT Dansa (Barcelona), Stadsteatern Bern, Cullberg Ballet and participated in other freelance projects. She has an MFA specialised in Choreography from the University of Dance and Circus, Stockholm, and she is Somatic Movement Educator from the ® Body-Mind Centering School. From 2010 to the date, she has re-staged choreographies by Johan Inger for diverse European professional companies such as Les Ballets de Monte Carlo, Basel Ballet, Aterbaletto, NDT II, Stuttgart Ballet or Sächsische Staatsoper Dresden. In parallel she has worked as a freelance tour manager and project coordinator for some Swedish based artists. Presently established in Stockholm, Patricia freelances as somatic movement educator and dance and choreography teacher.


Madeleine Lindh, suppleant

Madeleine Lindh är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan mellan åren 1996–2004. Hennes första arbete var med Europa Danse Youth Company, där hon dansade i stycken av bland andra Mats Ek och Hans Van Manen. Under åren 2005–2007 arbetade hon med William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj och Frédèric Flamand i projektet D.A.N.C.E (Dance Apprentice Network aCross Europe). Madeleine har sedan 2008 mestadels frilansat med Stockholm som bas och har bland annat arbetat med koreografer som Björn Säfsten, Linda Blomqvist och Cristina Caprioli. Hon sysslar också med redigering av film, dansfilm och dokumentationer av dansföreställningar vid sidan av sitt arbete som dansare.


Sindri Runudde, vice ordförande.

Sindri Runudde är dansare och koreograf baserad i Sverige och internationellt. Sindri har arbetat med kompanier som ”Candoco Dance” och Skånes dansteater. Som koreograf har Sindri skapat ”A sensorial lecture”, Vända och vrida för Stockholms Stadsteater och ”Fiskedansen”. Sindri har även arbetat med koreografer som: Stina Nyberg, Carl Olof Berg, Martin Forsberg, Ben Wright, Jeremy Wade, Moritz Ostruschnjak and Miriam Gurtner. Sindri arbetar med ett queer feministiskt perspektiv, och utifrån erfarenheter av att leva med en synskada, och är involverad i fältet för disabled/crip dance nationellt och internationellt. 


Marvil Iglesias, ledamot

Marvil Iglesias är etablerad främst som danspedagog/dansare Stockholm och Uppsala. Marvil verkar i den växande streetkulturen i Sverige och han är involverad i flera av de olika dans-subkulturer som utövare, mentor och student. De senaste åren har han arbetat i en rad olika produktioner inom den fria scenkonsten främst som dansare och koreograf. Där han bl.a jobbat med produktioner på Riksteatern, Dalateatern och Dansens hus i Stockholm. 


Valberedningen utgjordes av:

Cajsa Godée, Tina Eriksson-Fredriksson, Philip Berlin