Styrelsen

Styrelsen består av:

Emelie Enlund, styrelseordförande

Emelie Empo Enlund har sedan 2013 arbetat som frilansande dansare, koreograf, pedagog och projektledare och är involverad i arbete både på och bakom scenen. Utbildad på Åsa Folkhögskola, Stockholms Konstnärliga Högskola och Stockholms Universitet i streetdance, nutida dans, pedagogik och socialantropologi. Som utövande konstnär arbetar hon inom verksamheten för dans och performancegruppen JUCK, We Love Holocene och ingår andra samarbeten med olika koreografer och dansare. Emelie tillträdde som ordförande för DC Sthlm 2019.


Charlotta Gustafsson, ledamot

Charlotta Gustavsson är administrativ chef på Dansens Hus i Stockholm. Innan detta har hon jobbat som administrativ ledare på ccap, kanslichef på Roks och som personalchef på Vänsterpartiets riksdagskansli. I dessa tjänster har organisationsutveckling och förändringsprocesser varit centrala delar.
Hon har även arbetat som projektledare i Umeå kommun, med ansvar för uppbyggnad och etablering av Sveriges första kvinnohistoriska museum, och som redaktör vid Sveriges Television, Utbildningsradion och TV8 i produktioner som alla fokuserat på folkbildning, normkritiskt tänkande och mänskliga rättigheter.
Mellan åren 2000 – 2006 var hon politisk sekreterare på riksdagen och politiskt sakkunnig på justitiedepartementet. Hon har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i kulturföreningar, film- och musikfestivaler och sitter idag i styrelsen för ccap och c.off, samt Svenska Kulturföreningen.

Charlotta Gustavsson var styrelseordförande för Danscentrum Stockholm från 2017 till våren 2019.

 


Shirley Harthey Ubilla, ledamot

Shirley är verksam i Stockholm där hon arbetar som performer, koreograf samt är huvudlärare i street vid Dans och cirkushögskolan. Hennes arbete går att definieras utifrån två utgångspunkter: en som tar avstamp i streetdance som genre och dess tradition och den andra som rör sig från en teoretisk, samtida performativ inriktning. Shirleys konstnärliga arbete och undervisning genomsyras av frågor rörande genus, vithet och intersektionalitet.

Hon är en av medlemmarna i dans- och performancegruppen JUCK som utmanar och tänjer på gränserna för hur en kvinnligt kodad kropp förväntas röra sig. Hösten 2018 hade hon premiär för sitt första soloverk Abject of Desire på Dansens hus i Stockholm och under våren 2017 arbetade hon med Marina Abramović och fick göra verken Freeing series & Art must be beautiful, Artist must be beautiful på Moderna Museet i Stockholm.


Per Svensson, vice ordförande

Per har bland annat arbetat på Rikskonserter som redaktör och informationschef mellan 1973 och 1987, samt på Kulturroteln, i Stadshuset, samt som borgarrådssekreterarare för Stockholms stad 1987-1991. Han har även arbetat på Kulturrådet som redaktör, avdelningschef, och utredare mellan 1991 och 2014, då han pensionerades. Han har utöver detta haft flera förtroendeuppdrag bland annat som ledamot av Danshögskolans styrelse, sekreterare i 2009 års kulturutredning och utredningsuppdrag för bl.a. Konstnärsnämnden, Gävle kommun och Stockholms läns landstings kulturförvaltning (pågående).

 


Maureen Hoppers, ledamot

Maureen Hoppers är kommunikationschef vid Riksteatern där hennes avdelning ansvarar för Förening, försäljning och kommunikation. Hon har arbetat med internationell mobilitet, breddad rekrytering samt mångfalds- och integrationsfrågor i snart 20 år, bl.a i rollen som kommunikationsansvarig vid Axfoundation. Mellan 2013 och 2015 var hon kommunikationschef på Mångkulturellt Centrum. Hon har även arbetat på Svenska Institutet med kommunikation och varumärkesbyggande, i nära samarbete med UD, svenska högskolor och svenska företag i utlandet. Maureen Hoppers har länge varit engagerad i representationsfrågor och CinemAfrica och sitter bland annat i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola. Hon utsågs början av 2020 utsågs hon till årets Alumn vid Södertörns högskola.

Fotograf: Mats Bäcker.


Yoel Svenzén, ledamot

Yoel arbetar som konsult på kommunikationsbyrån Gullers Grupp, där han hjälper myndigheter och andra samhällsaktörer med kommunikativa utmaningar. Yoel har ett stort intresse för hållbar kommunikation och utveckling. Han har Stockholm som sin bas och kombinerar discipliner som grafisk design, film och processledning för att skapa strategiskt relevanta lösningar för en digital samtid.

Tidigare har Yoel arbetat inom kultursektorn som pedagog, dansare, koreograf och producent, framförallt i gränslandet mellan streetdance och modern- och samtida dans. Han är utbildad till digital mediakreatör vid yrkeshögskolan Hyper Island samt har en kandidatexamen i pedagogik med inriktning streetdance vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.


Annica Styrke, ledamot

Annica Styrke arbetar med normkritisk scenkonst och danspedagogik, med fokus på barn och unga. Hon är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan, där hon har en kandidatexamen i danspedagogik med inriktning modern och nutida dans samt en gymnasielärarexamen i dans. Vidare har hon studerat bland annat genusvetenskap, barnkultur och idéhistoria. Annica Styrke är en av grundarna av danskollektivet Johanssons pelargoner och dans där hon arbetar som projektledare, koreograf och dansare. Hon är också verksamhetsledare för utbildningsföretaget UTMANA som arbetar med normkritiskt förändringsarbete genom dans. 


Robin Jonsson, ledamot
Robin Jonsson är koreograf och ljudkonstnär baserad i Stockholm
I dans arbetar han nu med mänskligt formade robotar som dansare och aktörer på scenen. Senast i The most human som visades på MDT 2018.
I ljud arbetar utgår han ofta från naturen som ett lyssnande subjekt.
Han är utbildad vid Kgl. Svenska Balettskolan och P.A.R.T.S. i Bryssel. Ofta undervisar han en kamsportsbaserad klass som anpassats för dansare hos bland andra DOCH och Cullbergbaletten.
Robin är även aktiv medlem i MÄN (fd. Män för jämställdhet) som arbetar med att förändra destruktiva mansbilder och beteenden.

 

 

Jasmine Attié, suppleant

Jasmine Attié är frilansande dansare, danspedagog och koreograf. Sedan 2010 har hon, tillsammans med fyra andra, drivit danskompaniet JELNEK. JELNEK skapar dansföreställningar, projekt och workshops utifrån både konstnärliga och/eller pedagogiska perspektiv. Utöver det har hon arbetat tillsammans med Cally Spooner (GB/GR) och det internationella och funktionsvarierade kompaniet Un-Label (DE/GR). Andra som hon har arbetat med är bland annat Simone Forti (IT/US), Satoshi Kudo (SE/JP), Disa Krosness (SE) och ReAct! (SE). 2012 tog hon sin examen från DOCH men har även studerat vid Amsterdam School of the Arts (NL) och Iwanson International School of Contemporary Dance (DE)


 

Maryam Nikandish, suppleant

Maryam gick ut Balettakademien i Stockholm 2006 och har sedan dess jobbat brett. Från dansare/performer med samtida koreografer som Stina Nyberg, Nadja Hjorton, Björn Säfsten, Dorte Olesen, Anna Källblad m.fl. till teaterskådespelare och performer i olika installationer och uppsättningar. Hon har med dansen som verktyg genomfört olika samarbeten med arkitekter och formgivare inom design och mode. I det kommersiella fältet har hon också verkat som dansare och koreograf med artister som The Knife, Fever Ray, Beatrice Eli m.fl. En röd tråd genom nästan alla projekt är att de ifrågasätter samhällets olika normer.


 

 

 

Till valberedningen utsågs: Josefine Alfredsson, Claire Parsons  och Anna Grip.