Styrelsen

Vid årsmöte den 28 mars 2017 valdes 5 nya styrelseledamöter och 2 nya suppleanter in i Danscentrum Stocholm styrelse. De styrelseledamöter som är kvar sedan tidigare är Anna Selvåg, Emelie Johansson och Anna Grip.

Styrelsen består av:

Emelie Enlund, vice ordförande

Dansare/Koreograf/Pedagog med teknisk bakgrund i streetdance och hiphop.

Jobbar nu främst inom två projekt; JUCK och We Love Holocene. Med JUCK är jag tillsammans med gruppens fem övriga medlemmar både dansare och koreograf. Vi arbetar med att utforska och bredda idéer om olika femininiteter i relation till kropp, hudfärg, sexualitet och levd erfarenhet. 2017 är vi också kommunkoreografer i Botkyrka.

We Love Holocene initierade jag 2015 och är ett långsiktigt projekt som utforskar människans roll i klimatkrisens tid.

Utbildad vid DOCH, Streetdanceprogrammet, Åsa Folkhögskola samt i Socialantropologi vid Lund och Stockholms universitet. Jag är oftast intresserad av helheter, hur saker och ting sitter ihop. 


14107438606_7d3537f45e_b-214x300Anna Grip, ledamot


Charlotta Gustafsson, tf. styrelseordförande

Charlotta Gustavsson är administrativ chef på Dansens Hus i Stockholm. Innan detta har hon jobbat som administrativ ledare på ccap, kanslichef på Roks och som personalchef på Vänsterpartiets riksdagskansli. I dessa tjänster har organisationsutveckling och förändringsprocesser varit centrala delar.

Hon har även arbetat som projektledare i Umeå kommun, med ansvar för uppbyggnad och etablering av Sveriges första kvinnohistoriska museum, och som redaktör vid Sveriges Television, Utbildningsradion och TV8 i produktioner som alla fokuserat på folkbildning, normkritiskt tänkande och mänskliga rättigheter.

Mellan åren 2000 – 2006 var hon politisk sekreterare på riksdagen och politiskt sakkunnig på justitiedepartementet. Hon har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i kulturföreningar, film- och musikfestivaler och sitter idag i styrelsen för ccap och c.off, samt Svenska Kulturföreningen.


NH_Johansson_EEmelie S. Johansson, ledamot

Ledamot, DC Stockholms representant i styrelsen för Danscentrum (riksorganisationen)

 Utbildad vid Balettakademien i Stockholm. Verksam som frilansande dansare/performer sedan 1998 med konstnärer och koreografer som Rasmus Ölme, Cristina Caprioli, Tino Sehgal och Marina Abramovic, samt egna projekt/samarbeten.
Undervisat i bl.a. improvisation och dansanalys. Arbetat med dokumentation/text i projektet Kroppsfunktion/c.off.
Vidareutbildning inom film och teater vid Teaterhögskolan i Malmö och Stockholms Dramatiska Högskola 2016-17.
I föreningslivet tidigare engagerad i Teaterförbundets Dansavdelning och Dansalliansens fackklubb.
Styrelseledamot i SITE.
Anställd av Dansalliansen.

Mikael Jönsson, ledamot

Biträdande Balettchef för KUNGLIGA BALETTEN. Tidigare bl.a. producent på KUNGLIGA OPERAN AB, avdelningschef för SVENSKA INSTITUTET I PARIS, Kulturråd vid Svenska ambassaden i Paris, Chefsproducent Kungliga Baletten och chefsproducent Cullbergbaletten.
Nuvarande förtroende uppdrag: Styrelseledamot Dansens Hus, styrelseledamot Dansalliansen, ledamot Rådet för Dansarutbildningen Skolverket.

Tidigare förtroende uppdrag: Av Kulturdepartementet utsedd som expert i arbetsgrupp på Nordiska Ministerrådet för att utveckla en strategi för samnordiskt internationellt främjandearbete för kultur. Styrelseledamot för Svenska Studenthemmet i Paris, ledamot i Kulturrådets referensgrupp för fria dansgrupper/koreografer, representant i Svensk Danskommitées arbetsutskott, ITI Representant i Svensk Teaterunions utbildningsutskott, styrelseledamot i Loco Motion, facklig ordförande Kungliga Baletten.


33992ebAnna Selvåg, vice ordförande


Per Svensson, ledamot

Rikskonserter (redaktör+informationschef) 1973-1987, Kulturroteln, Stadshuset, Stockholms stad (borgarrådssekreterare)1987-1991, Kulturrådet 1991-2014 (redaktör, avdelningschef, utredare). Pensionerades 2014.
Övriga uppdrag bl.a.: Ledamot av Danshögskolans styrelse under 5 år kring millennieskiftet,, sekreterare i 2009 års kulturutredning, utredningsuppdrag för bl.a. Konstnärsnämnden, Gävle kommun och Stockholms läns landstings kulturförvaltning (pågående).


Per Söderström, ledamot
Per har en yrkesbakgrund som affärsutvecklingskonsult, i regel med marknadsföring som ingrediens. Arbetat i 10 år med finansiering av film och TV-produktioner (som ARN, Millennium-trilogin, Maria Wern…)

Driver en samverkansorganisation inom Content Marketing (300 medlemmar, via Meetup Sthlm). Varit engagerad som lärare och utbildningsledare på Berghs (kvällstid, parallellt med “jobb”). Undervisar och utvecklar utbildninglinjer på Frans Schartau (del av YrkesHögskolan).
Utvecklings-stöd till Live@Heart, musik- och filmfestival i Örebro
Styrelse-erfarenhet från Marknadsföreningen i Sthlm (ekonomiansvar och utvecklingsfrågor, idéell förening) och Twilfit AB.

Mycket intresserad av framtidsfrågor – och dess konsekvenser socialt, ekonomiskt, utbildningsmässigt, sjukvård….

Kompetenser:
Erfarenhet och intresse av att arbeta i förändringsprojekt.
Idéutveckling, kommunikation.
Ekonomisk kompetens

Andra uppdrag/arbeten/positioner:
Styrelseledamot i Cinevision Örebro (produktionsbolag rörlig bild)
Medlem av Epicenter i Stockholm (tech- och startupmiljö)
Startar nu en tankesmedja under namnet Life-Lab (med fokus på hur samhället kommer se ut när vi alla arbetar 10 år längre.)


Philip Berlin, suppleant

Philip Berlin (f.1991) är baserad i Stocholm och arbetar inom dans och koreografifältet sedan 2010. Philip har de senaste åren samarbetat med bland andra ccap/Cristina Caprioli, Louise Dahl, Gisèle Vienne, Frédéric Gies och är tillsammans med Ulrika Berg initiativtagare till SUNDAY RUN_UP.

Han har arbetat med CCN Ballet de Lorraine i Frankrike. Där dansade han i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, Maria La Ribot och William Forsythe.

Philip har även undervisat på DOCH och Kungliga Svenska Balettskolan.


Ellen Söderhult, vice ordförande/suppleant

Jag heter Ellen Söderhult och arbetar med dans och koreografi. Jag har erfarenhet av styrelsearbete från högskolestyrelsen vid Stockholms konstnärliga högskola, föreningsstyrelsen i anställningskooperativet Interim kultur samt från Studentkåren på DOCH, där jag även satt som studentrepresentant i rektors ledningsgrupp.

2016 initierade jag tillsammans med Eleanor Bauer och Alice Chauchat projektet Nobodys Business som är ett initiativ för lokalt och internationellt utbyte av praktiker och metoder genom gruppdanser. Ambitionen är att främja en praktisk, kollektiv kunskapsproduktion och -distribution av och genom dans.

Under våren medverkar jag i projekt av bland andra Emma Jonsson, Gry Tingskog, Rebecca Tiger och Karin Victorin samt Anna Efraimsson och Sandra Medina. Jag driver också projekten How to do things with Romance: a prologue samt RUDY, två större gruppdanser som undersöker alternativa uttolkningar och fortsättningar på ett populärkulturellt och sociologiskt arv.


knut-prechtKnut Vikström Precht, suppleant