Styrelsen

Styrelsen består av:

Linda Adami, styrelseordförande

Linda Adami har arbetat i flertalet sammanhang inom dans och koreografifältet, nationellt och internationellt som dansare, högskoleadjunkt i improvisation och interpretation, handledare och projektledare/koordinator m.m. Hon har även haft förtroendeuppdrag i Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten-dans, cirkus och performance och är en av grundarna av Dansalliansens lokala fackklubb/Teaterförbundet.

Uppdrag/arbetsgivare, funktion och projekt i urval: Riksteatern: Cullberg gästdansare, Scenkonst 17 ansvarig för dansprogrammet, Nationell koordinator av regionala dansresidens, Projektledare Room X och Samlingen. Stockholms konstnärliga högskola: högskoleadjunkt, kursansvarig, projektledare för Forskningsveckan 2017. Danscentrum Stockholm: Danskvarteret 2018, Tanzmesse 2018, Dansmässan 2019, Liaison festival 2015, Kulturhuset i samarbete med Jefta Van Dinther och Bohm Bohm Room

Som dansare har hon arbetat inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art med bland andra Jan Fabre, Jefta van Dinther, Stef Lernous, Rasmus Ölme. Poste Restante, Pontus Stenshäll mfl. Linda är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolans linje för samtida dans och Stockholms konstnärliga högskola vid masterprogrammet i Nya Performativa Praktiker.


Emelie Empo Enlund, vice ordförande.

Emelie Empo Enlund har sedan 2013 arbetat som frilansande dansare, koreograf, pedagog och projektledare och är involverad i arbete både på och bakom scenen. Utbildad på Åsa Folkhögskola, Stockholms Konstnärliga Högskola och Stockholms Universitet i streetdance, nutida dans, pedagogik och socialantropologi. Som utövande konstnär arbetar hon inom verksamheten för dans och performancegruppen JUCK, We Love Holocene och ingår andra samarbeten med olika koreografer och dansare. .


Camilo Martinez García, ledamot
Camilo Martinez García är arkitekt utbildad på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och på FAUP i Porto. Dessförinnan ett år på Konstskolan Stockholm. De senaste fyra åren har han arbetat på Arkitekterna Krook & Tjäders Stockholms kontor där projekten varierat i skala från inredning, privat bostäder, till kontor, hotell och industriprojekt på över 100 000 kvm. Sedan i mars 2022 är han en del av det nystartade arkitektkontoret Studio Rå, där han tillsammans med Malin Rönnerfalk och Emilie Dafgård bland annat ritar bostäder, inredning och hotell med ett lika stort fokus på ekologisk och social hållbarhet som gestaltning och innovativa lösningar. Vid sidan av sina arkitektuppdrag arbetar han som keramiker med målsättning att lansera en egen serie stengods. Han jobbar för närvarande med beställningar åt privatkunder.


Jasmine Attié, ledamot

Jasmine Attié är frilansande dansare, danspedagog och koreograf. Sedan 2010 har hon, tillsammans med fyra andra, drivit danskompaniet JELNEK. JELNEK skapar dansföreställningar, projekt och workshops utifrån både konstnärliga och/eller pedagogiska perspektiv. Utöver det har hon arbetat tillsammans med Cally Spooner (GB/GR) och det internationella och funktionsvarierade kompaniet Un-Label (DE/GR). Andra som hon har arbetat med är bland annat Simone Forti (IT/US), Satoshi Kudo (SE/JP), Disa Krosness (SE) och ReAct! (SE). 2012 tog hon sin examen från DOCH men har även studerat vid Amsterdam School of the Arts (NL) och Iwanson International School ofContemporary Dance (DE)


Mostafa Zahra, ledamot

Mostafa Zahra har studerat samhällsbyggnad på Chalmers och har flera års erfarenhet av

fastighetsutveckling från stora och mindre projekt. I Stockholm började Mostafa sin karriär inom allmännyttan på Svenska Bostäder, där han bland deltog i stora stadsomvandlingar som Albano, Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet. Under senare år har Mostafa arbetat med och koordinerat förtätningsprojekt i Stockholm innerstad, Vaxholm och Täby. Idag bor och arbetar han i Berlin, fortfarande verksam inom fastighetsutveckling, men med en samordnande roll för flertalet kontor i Europa och Nordamerika.


Malin Zimm, ledamot

Malin Zimm är arkitekt utbildad i Sverige och Storbritannien, doktor i arkitektur och chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Som forskare och skribent har hon tidigare varit verksam som omvärldsanalytiker och forskningsansvarig på White arkitekter, sakkunnig i arkitektur på ArkDes samt som chefredaktör för tidskriften Rum. Zimm är ordförande i styrelsen för ArkDes vänförening sedan 2019. I sin avhandling Losing the Plot – Architecture and Narrativity in Fin-de-Siècle Media Cultures (2005) undersöker hon för-digital virtuell arkitektur i sen 1800-talskultur. Tillsammans med Mattias Bäcklin driver hon Zimm Hall, en nomadisk utställningsplats för konst och arkitektur. Zimm satt under fem år i styrelsen för Mossutställningar som under den perioden genomförde en flytt av verksamheten från Birger Jarlsgatan till SVTs gamla anläggning i Värtahamnen, tillsammans med Tina Eriksson-Fredriksson bland andra.


Sepidar Hosseini, ledamot

Text om Hosseini kommer inom kort


Madeleine Lindh, suppleant

Madeleine Lindh är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan mellan åren 1996–2004. Hennes första arbete var med Europa Danse Youth Company, där hon dansade i stycken av bland andra Mats Ek och Hans Van Manen. Under åren 2005–2007 arbetade hon med William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj och Frédèric Flamand i projektet D.A.N.C.E (Dance Apprentice Network aCross Europe). Madeleine har sedan 2008 mestadels frilansat med Stockholm som bas och har bland annat arbetat med koreografer som Björn Säfsten, Linda Blomqvist och Cristina Caprioli. Hon sysslar också med redigering av film, dansfilm och dokumentationer av dansföreställningar vid sidan av sitt arbete som dansare.


Nicole Neidert, suppleant.
Nicole har arbetat som danskonstnär sedan 2012. Hennes arbete fokuserar på artificiella uttryck, texturer/materialitet, våra sinnen, alternativa kroppar, känslostormar och dans.

Genom verk som glider mellan illusioner och verkligheter vill hon exponera olika sidor av vår mänsklighet och expandera våra sinnen. Hennes verk har visats på bl.a Skånes Dansteater, SPIRA Kulturhus, Falkhallen Falkenberg, Hjalmar Bergmanteatern Örebro
och Malmö Konserthus.


Marvil Iglesias, ledamot

Marvil Iglesias är etablerad främst som danspedagog/dansare Stockholm och Uppsala. Marvil verkar i den växande streetkulturen i Sverige och han är involverad i flera av de olika dans-subkulturer som utövare, mentor och student. De senaste åren har han arbetat i en rad olika produktioner inom den fria scenkonsten främst som dansare och koreograf. Där han bl.a jobbat med produktioner på Riksteatern, Dalateatern och Dansens hus i Stockholm. 


Valberedningen utgjordes av:

Cajsa Godée, Tina Eriksson-Fredriksson, Philip Berlin