Styrelsen

Styrelsen består av:

Linda Adami, styrelseordförande

Linda Adami har arbetat i flertalet sammanhang inom dans och koreografifältet, nationellt och internationellt som dansare, högskoleadjunkt i improvisation och interpretation, handledare och projektledare/koordinator m.m. Hon har även haft förtroendeuppdrag i Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten-dans, cirkus och performance och är en av grundarna av Dansalliansens lokala fackklubb/Teaterförbundet.

Uppdrag/arbetsgivare, funktion och projekt i urval: Riksteatern: Cullberg gästdansare, Scenkonst 17 ansvarig för dansprogrammet, Nationell koordinator av regionala dansresidens, Projektledare Room X och Samlingen. Stockholms konstnärliga högskola: högskoleadjunkt, kursansvarig, projektledare för Forskningsveckan 2017. Danscentrum Stockholm: Danskvarteret 2018, Tanzmesse 2018, Dansmässan 2019, Liaison festival 2015, Kulturhuset i samarbete med Jefta Van Dinther och Bohm Bohm Room

Som dansare har hon arbetat inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art med bland andra Jan Fabre, Jefta van Dinther, Stef Lernous, Rasmus Ölme. Poste Restante, Pontus Stenshäll mfl. Linda är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolans linje för samtida dans och Stockholms konstnärliga högskola vid masterprogrammet i Nya Performativa Praktiker.


Emelie Empo Enlund, vice ordförande.

Emelie Empo Enlund har sedan 2013 arbetat som frilansande dansare, koreograf, pedagog och projektledare och är involverad i arbete både på och bakom scenen. Utbildad på Åsa Folkhögskola, Stockholms Konstnärliga Högskola och Stockholms Universitet i streetdance, nutida dans, pedagogik och socialantropologi. Som utövande konstnär arbetar hon inom verksamheten för dans och performancegruppen JUCK, We Love Holocene och ingår andra samarbeten med olika koreografer och dansare. .


Camilo Martinez García, ledamot
Camilo Martinez García är arkitekt utbildad på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och på FAUP i Porto. Dessförinnan ett år på Konstskolan Stockholm. De senaste fyra åren har han arbetat på Arkitekterna Krook & Tjäders Stockholms kontor där projekten varierat i skala från inredning, privat bostäder, till kontor, hotell och industriprojekt på över 100 000 kvm. Sedan i mars 2022 är han en del av det nystartade arkitektkontoret Studio Rå, där han tillsammans med Malin Rönnerfalk och Emilie Dafgård bland annat ritar bostäder, inredning och hotell med ett lika stort fokus på ekologisk och social hållbarhet som gestaltning och innovativa lösningar. Vid sidan av sina arkitektuppdrag arbetar han som keramiker med målsättning att lansera en egen serie stengods. Han jobbar för närvarande med beställningar åt privatkunder.


Jasmine Attié, ledamot

Jasmine Attié är frilansande dansare, danspedagog och koreograf. Sedan 2010 har hon, tillsammans med fyra andra, drivit danskompaniet JELNEK. JELNEK skapar dansföreställningar, projekt och workshops utifrån både konstnärliga och/eller pedagogiska perspektiv. Utöver det har hon arbetat tillsammans med Cally Spooner (GB/GR) och det internationella och funktionsvarierade kompaniet Un-Label (DE/GR). Andra som hon har arbetat med är bland annat Simone Forti (IT/US), Satoshi Kudo (SE/JP), Disa Krosness (SE) och ReAct! (SE). 2012 tog hon sin examen från DOCH men har även studerat vid Amsterdam School of the Arts (NL) och Iwanson International School ofContemporary Dance (DE)


Daniel Staaf, ledamot

Daniel Staaf är en frilansande danskonstnär med bas i Stockholm. Han har varit professionellt verksam sedan 2009 och arbetat som dansare med kompanier som Anderssondance (SE), Bern Ballet (CH), Gallim Dance (US), Sleep No More (US) och CIE Tabe Martin (CH); framträdit vid scener som Guggenheim Works & Process, Théâtre National de Chaillot, Grand Théâtre de Luxembourg, The Joyce, The Lincoln Center och Theater Vidy-Lausanne; turnerat genom Sverige, USA och internationellt. Han har också samarbetat med konstnärer från film, musik, mode, performance och visuell konst. Som lärare har Daniel undervisat i stor omfattning med Gallim Dance, från kompaniklasser till rörelseutforskning och repertoar i USA, samt arrangerat konstnärs retreats och undervisat workshops för entusiaster och professionella i Sverige, Berlin och Barcelona. Daniel är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolans moderna avdelning och tog sin kandidatexamen i dans från Codarts i Nederländerna. Han har också haft möjligheten att arbeta med Ohad Naharins rörelsespråk, Gaga, under en samproduktion mellan Batsheva Dance Company (IL) och Riksteatern (SE). Han är en av grundarna av ShantiLoco (SE), ett konstnärskollektiv som utforskar intersektionen mellan dans och välbefinnande. Tillsammans har de utvecklat en metod för rörelseutforskning, Fieldwork, som underlättar kreativ uttryck i grupper och leder deltagarna ur huvudet och in i kroppen.


Malin Zimm, ledamot

Malin Zimm är arkitekt utbildad i Sverige och Storbritannien, doktor i arkitektur och chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Som forskare och skribent har hon tidigare varit verksam som omvärldsanalytiker och forskningsansvarig på White arkitekter, sakkunnig i arkitektur på ArkDes samt som chefredaktör för tidskriften Rum. Zimm är ordförande i styrelsen för ArkDes vänförening sedan 2019. I sin avhandling Losing the Plot – Architecture and Narrativity in Fin-de-Siècle Media Cultures (2005) undersöker hon för-digital virtuell arkitektur i sen 1800-talskultur. Tillsammans med Mattias Bäcklin driver hon Zimm Hall, en nomadisk utställningsplats för konst och arkitektur. Zimm satt under fem år i styrelsen för Mossutställningar som under den perioden genomförde en flytt av verksamheten från Birger Jarlsgatan till SVTs gamla anläggning i Värtahamnen, tillsammans med Tina Eriksson-Fredriksson bland andra.


Sepidar Hosseini, ledamot

Text om Hosseini kommer inom kort


Linda Blomqvist, suppleant

Linda Blomqvist är född i Stockholm 1985. Hennes konstnärliga praktik rör sig mellan dans, koreografi, kuratering, textproduktion, publikation och undervisning. Arbetet syftar till att expandera begreppet koreografi med fokus på hantverk, alternativa produktionssätt, processer och praktiker från en spekulativ synpunkt genom olika former och uttryck. Linda har studerat dans vid Kungliga Svenska Balettskolan 1995-2004 samt P.A.R.T.S 2008-2010. Hon har arbetat med koreografer som bl.a. Anne Teresa De Keersmaeker, Mårten Spångberg och Florentina Holtzinger.


Nicole Neidert, suppleant.
Nicole har arbetat som danskonstnär sedan 2012. Hennes arbete fokuserar på artificiella uttryck, texturer/materialitet, våra sinnen, alternativa kroppar, känslostormar och dans.

Genom verk som glider mellan illusioner och verkligheter vill hon exponera olika sidor av vår mänsklighet och expandera våra sinnen. Hennes verk har visats på bl.a Skånes Dansteater, SPIRA Kulturhus, Falkhallen Falkenberg, Hjalmar Bergmanteatern Örebro
och Malmö Konserthus.


Marvil Iglesias, ledamot

Marvil Iglesias är etablerad främst som danspedagog/dansare Stockholm och Uppsala. Marvil verkar i den växande streetkulturen i Sverige och han är involverad i flera av de olika dans-subkulturer som utövare, mentor och student. De senaste åren har han arbetat i en rad olika produktioner inom den fria scenkonsten främst som dansare och koreograf. Där han bl.a jobbat med produktioner på Riksteatern, Dalateatern och Dansens hus i Stockholm. 


Valberedningen utgjordes av:

Cajsa Godée, Matilda Bilberg, Philip Berlin