Organisation och stadgar

Danscentrum Stockholm är en ideell förening och grundades 1971. 1 januari 2004 bytte organisationen namn från Danscentrum till Danscentrum Stockholm och riksfunktionen övertogs av Danscentrum (tidigare Danscentrum Sverige).

Danscentrum Stockholm har Mellansverige som upptagningsområde: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Sörmland, Örebro, Värmland, Östergötland och Gotland. Flertalet utövare och medlemmar är dock verksamma i stockholmsområdet.

Medlemmarna är i huvudsak frilansande dansare och koreografer men även verksamma inom nycirkus, mim och performance finns representerade. Föreningens syfte är att verka för den professionella samtida danskonsten, att förbättra danskonstnärernas villkor och dansens infrastruktur.

Danscentrum Stockholms kontor ligger på c/o Konstjord, Nobelgatan 6-8
131 54, Nacka och studio ligger på Sveavägen 41 (ABF-huset) i Stockholm. Medlemmar har tillgång till studior för repetition, produktionsservice och rådgivning, kurser och workshops samt förmedling av produktioner och projekt. Danscentrum Stockholm arrangerar även daglig träning i nutida teknik. Varje år arrangerar vi även Dansmässan.

Dagordning och handlingar inför årsmötet 2023-03-30

Dagordning årsmötet 30 mars 2023
Handling 1. Årsredovisning 2022
Handling 2. Revisorsuttalande 2023
Handling 3. Verksamhetsplan 2023 + budget 2023
Handling 4. Fastställande av medlemsavgifter
Handling 5. Valberedningens förslag 2023
Handling 6. Fastställande av styrelsearvoden och arvode för valberedningen
Handling 7. Val av ombud till riksorganisationen Danscentrums Sveriges årsmöte_kongress
Handling 8. Nomineringar till styrelsen för Danscentrums Sveriges riksorganisation


Stadgar
Danscentrum Stockholm, 20220323
Danscentrum Sverige