Organisation och stadgar

Danscentrum Stockholm är en ideell förening och grundades 1971. 1 januari 2004 bytte organisationen namn från Danscentrum till Danscentrum Stockholm och riksfunktionen övertogs av Danscentrum (tidigare Danscentrum Sverige).

Danscentrum Stockholm har Mellansverige som upptagningsområde: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Sörmland, Örebro, Värmland, Östergötland och Gotland. Flertalet utövare och medlemmar är dock verksamma i stockholmsområdet.

Medlemmarna är i huvudsak frilansande dansare och koreografer men även verksamma inom nycirkus, mim och performance finns representerade. Föreningens syfte är att verka för den professionella samtida danskonsten, att förbättra danskonstnärernas villkor och dansens infrastruktur.

Danscentrum Stockholms kontor ligger på Barnhusgatan 14 och studior ligger på Wallingatan 19 (Klotet, Dansens hus) i Stockholm. Medlemmar har tillgång till studior för repetition, produktionsservice och rådgivning, kurser och workshops samt förmedling av produktioner och projekt. Danscentrum Stockholm arrangerar även daglig träning i nutida teknik. Varje år arrangerar vi även Dansmässan.

Stadgar Danscentrum Stockholm

Årsredovisning 2021
Verksamhetsplan + budget 2022
Proposition till Danscentrum Sveriges årsmöte 2022
Stadgeändring
          6:1 Stadgeändringsförslag DC Sthlm
          6:2 Nuvarande stadgar DC Sthlm
          6:3 Nuvarande stadgar DC Sverige