Hantering av personuppgifter för medlemmar

Integritetspolicy

Personuppgifter

Danscentrum Stockholm värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Danscentrum Stockholm målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Danscentrum Stockholm samlar in och hur denna används.

Genom medlemskap i Danscentrum Stockholm godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt nedan.

Danscentrum Stockholm, 802005-3909, Jungfrugatan 7B, 114 44 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan även användas för identifikation, medlemsundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e‐post samt för information via telefon.

Den information vi samlar in och sparar är:

Namn
Namn på Firma/förening
Organisationsnummer för Firma/förening
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Födelseår
Vilka år man har varit medlem
Förtroendeuppdrag i föreningen
Information om köp av terminskort och klippkort
Information om betalt medlemskap
I vissa fall information om utbildning
I vissa fall information om tidigare arbetsgivare

I det fall en medlem väljer att pausa eller avsluta sitt medlemskap behåller DCS uppgifterna tills vidare för att inte förlora värdefull historisk dokumentation över verksamma inom fältet.

Vi använder information för att:

Skicka nyhetsbrev med bransch- och medlemsinformation
Kunna förmedla kontaktuppgifter till arrangör eller annan part som DCS verkar i samarbete med
Fakturera medlemsavgifter
Fakturera studiouthyrning
För uppföljning och statistik av DSC medlemmar
Registrera medlem på boka.se för bokning av studio
Registrera juridisk medlem hos FORA för försäkringsavtal
Rapportering till Danscentrum Riksorganisation
I inget fall lämnas uppgifter om enskild medlem till annan part.

Övriga personuppgifter
DCS hanterar utöver medlemmars personuppgifter information om:

Föreningens styrelseledamöter
Danscentrum Riks medarbetare
Danscentrums regioners medarbetare
Samarbetspartners
Besökare på Dansmässan
Kontaktpersoner på skolor i länet för förmedling av kontakt med grupper samt för att erbjuda föreställningar på DCS
Referengrupper för Daglig träning
Coacher för daglig träning
Dansgrupper och koreografer

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7B, 114 44 Stockholm.

Danscentrum Stockholm vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat förändras, t.ex. om du ändrar din e‐postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna oss korrekta uppgifter genom att skicka ett e‐postmeddelande till: info@danscentrum.se.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Cookies
På hemsidan används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies?
Danscentrum Stockholm använder cookies för att förbättra funktioner på hemsidan.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar på
hemsidan så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker hemsidan, exempelvis för att genomföra studiobokning.

Cookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av hemsidan.
Genom medlemskap samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.
Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra studiobokningar på hemsidan. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Ändringar i Integritetspolicy
Danscentrum Stockholm förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.