Boka studio Online

Vi inför nu online bokning av våra studios.

Det innebära att du som medlem nu kan logga in och boka löpande tider direkt. Inför varje höst- och vårsäsong görs de stora fasta bokningarna. När dessa är lagda kan man boka studiorna löpande under säsongen.

För att boka studiotid behöver du vara registrerad användare. Du som är medlem har fått inloggningsuppgifter i samband med ditt medlemskap hos oss. Saknar du  inloggninguppgifter så skicka ett mail till info@dcsthlm.se så lägger vi in dig.

För dig som inte är medlem i Danscentrum Stockholm men återkommande vill boka studiotid, skicka ett mail och ansök om tillgång till vårt bokningsystem. Skriv till info@dcsthlm.se

Här till höger ser du en funktionen för att boka studion, Boka.se. För att se kalendern i en större vy klicka på  i funktionens rubrikfält.

Genom att använda vår bokningsfunktion accepterar du som bokar att följa nedanstående bokningsregler.

For information in english, scroll down.

Bokningsregler

Löpande bokning kan avbokas 14 dagar innan respektive tid.

Juridiska medlemmar som bokar sammanhängande repetitionstid har prioritet. De medlemmar/externa som bokar enstaka strötimmar förbehåller sig kansliet rätten att ändra på/flytta ifall de stör med en längre sammanhängande repetitionstid. Kurser kan hållas i mån av plats.

Du kan boka studion för egen träning 1h/veckan kostnadsfritt. Bokning för egen träning kan göras tidigast 1 vecka i förväg.

Du kan boka studio för audition 4h/månad kostnadsfritt (max 3 gånger om året).

Du som hyr studion är ansvarig för:

 • att studion är tom efter varje hyrespass. Ingen rekvisita, scenografi eller personliga tillhörigheter lämnas kvar.
 • att det inte står disk i omklädningsrum eller studio och att disken blir diskad.
 • att golvet förblir i gott skick, vilket innebär att inte använda skor/rekvisita som kan åstadkomma skador. Vid
  tejpning av scenytan används tejp som är lämplig för dansmatta och tas bort efter repetitionen.
 • att vid eventuella skador som uppstår betalas självrisken av hyresgästen. Om skadorna inte täcks av försäkringen eller om reparationskostnaderna understiger självrisken betalas reparationen av hyresgästen.
 • att det är förbjudet att tända eld (ljus, rökelse etc.) samt respektera att studion är rök och djurfri p g a allergier
 • att hålla en rimlig ljudnivå (se markering på stereon) av hänsyn till fastighetens övriga hyresgäster och det är inte tillåtet att spela på trummor i lokalen utan tillstånd från kansliet.
 • att aldrig lämna entrédörren öppen och obevakad samt se till att dörren är låst efter avslutat hyrespass, detta gäller även om man inte är den sista som är inbokad för dagen.
 • att inte släppa in obekanta eller låta dem vänta på någon koreograf, kursledare mm.
 • att kursledare ansvarar för sina kursdeltagare.
 • att ansvara för att lösa ut portkod till studion i god tid innan hyrespass. Kontakta kansliet i god tid innan tid hyrestid.
 • att det finns två möjliga nödutgångar i händelse av brand. När du arbetar i lokalen se aktuell brandinformation i lokalen.
 • att vid eventuell evakuering av lokalen p g a renovering eller dyl. avsäger sig Danscentrum Stockholm ansvaret att förse hyresgästerna med motsvarande lokal på annat ställe.

Danscentrum Stockholm har rätt att avbryta bokningrätten om hyresgästen inte uppfyller ovanstående.

Om vår studio 2023

C/O ABF (Sveavägen 41, Stockholm)

Från årsskiftet 2023 har vi tillgång till och erbjuder medlemmar att boka en studio i ABFs lokaler på Sveavägen 41. Detta är endast ett alternativ för våra medlemmar (ej extern bokning).

Studion kallas Teater- och dansrummet (102 m²). Den är utrustad med ljudanläggning, sviktande dansgolv med dansmatta, speglar som går att täcka för och ligger precis i anslutning till omklädningsrum, dusch och wc.

-> C/O ABF – Teater- och dansrummet
Repetition: 200 kr/tim
Workshop mm: 350 kr/tim

PRAKTISK INFORMATION Dansrummet ABF-huset

 • Teater- och dansrummet ligger på våning 6 i ABF-huset, Sveavägen 41. Du kommer dit med hiss eller via trappor.
 • Maxantal i studion är 20 personer
 • Om det skulle börja brinna sker utrymning genom dansstudion därför går studiodörren inte att låsa. När du är i studion för repetition/workshop behöver du därför ställa fram en skylt som berättar att det pågår verksamhet i studion. Du hittar den utanför studiodörren.
 • Toalett och omklädningsrum hittar du om du går direkt till höger när du kommer in i studion.
 • OBS VIKTIGT!! På grund av att omklädningsrummet nås via studion behöver ni plocka ur och hämta era saker därifrån innan er bokning är slut då nästa bokare kommer och behöver använda det.
 • Tänk på att ljudvolymen behöver vara på en rimlig nivå. Se markering på mixerbordet.
 • Kl 21:00 stängs och larmas ABF-huset då behöver ni lämna lokalen.
 • På våning 2 hittar du ett pentry med kyl, micro, kaffe- och vattenkokare.

För mer info

Danscentrum Stockholms lokaler är tyvärr inte fullständigt tillgänglighetsanpassade.

Kontakta kansliet: info@dcsthlm.se

ENGLISH

DC Sthlm members are offered to book our studio at Sveavägen 41 for a subsidized price. The studio is called Theatre- and Danceroom (102 m²). It is equipped with a sound system, a dance floor, mirrors that can be covered and are right next to a dressingroom with a toilet and a shower. 

-> C/O ABF – Teater- och dansrummet
Rehearsal: 200 kr/h
Workshop etc: 350 kr/h

PRACTICAL INFORMATION about, The dance room ABF house (read carefully)

 • The theater and dance room is on the 6th floor of the ABF building, Sveavägen 41. You can get there by elevator or by stairs.
 • Maximum number in the studio is 20 people
 • If a fire starts, evacuation takes place through the dance studio, therefore the studio door cannot be locked. When you are in the studio for a rehearsal/workshop, you need to put the sign that tells you ‘there is an activity in the studio’. You can find it outside the studio door.
 • You can find the toilet and dressing room if you go directly to the right when you enter the studio. The code for the changing room is 5050.
 • Due to the fact that the dressing room is accessed through the studio, you need to think about collecting your things from there and be out of the studio just before your booking is over as the next booker comes and needs it.
 • Remember that the sound volume needs to be at a reasonable level. See marking on the mixer table.
 • WIFI: Network: ABF, password: sandleR2728
 • At 21:00 the ABF building is closed and the alarm starts, then you need to leave the premises.
 • On floor 2 you will find a kitchen with a fridge, microwave, coffee and kettle. ATTENTION! There are no cutlery, plates, cups or glasses.

You who rent the studio are responsible for:

 • That the studio is empty after each rental session. No props, scenography or personal
  belongings are left behind.
 • No dishes in the dressing room or studio and the dishes have to be washed.
 • The floor remains in a good condition, which means not using shoes/props that can cause damage. When you tape the stage surface, it has to be removed after the rehearsal.
 • In case of any damage that occurs, the excess is paid by the tenant. If the damage is not covered by the insurance or if the repair costs are less than the deductible, the repair is paid for by the tenant.
 • It is forbidden to light a fire (candles, incense, etc.) and respect that the studio is smoke and animal free due to allergies.
 • Keep a reasonable sound level (see marking on the stereo) out of consideration for the property’s other tenants and it is not permitted to play drums in the premises without permission from the office.
 • Not to let strangers in or let them wait for a choreographer, course leader, etc.
 • The course leaders are responsible for their course participants.
 • There are two possible emergency exits in case of fire. When you work in the premises see current fire information in the premises.
 • In case of possible evacuation of the premises due to renovation or similar. Danscentrum Stockholm waives the responsibility to provide the tenants with equivalent premises elsewhere.