För professionella dansare

FOAJE MONITOR 160126.033

Danscentrum Stockholm erbjuder träning och kompetensutveckling för professionella dansare.

För en professionell dansare är kroppen det viktigaste verktyget. För att orka med och för att kroppen ska hålla måste dansaren vara vältränad och ständigt underhålla den fysiska kapaciteten. Det gäller att hålla sig anställningsbar för de arbetstillfällen som står till buds och samtidigt motsvara de danstekniska och konstnärliga kraven.

Det ställs stora krav på den nutida dansaren. Det gäller att behärska en uppsjö av olika estetiska inriktningar. Ju mer dansaren kan tillgodogöra sig desto fler möjligheter till jobb.

Den dagliga träningen på Danscentrum Stockholm speglar detta och har ett brett varierat utbud av olika aktuella tekniker men även äldre, väl fungerande träningsmetoder. Detta för att omfatta så många av de yrkesverksamma dansarna som möjligt och hålla träningen relevant. I Stockholm samordnas den dagliga träningen av Balettakademien och Danscentrum Stockholm.

Danscentrum Stockholm arrangerar regelbundet workshops. Här ges tillfälle till fördjupning och kompetensutveckling med nationella och internationella coacher, ofta i samarbete med Cullbergbaletten, Dansalliansen och DOCH.