Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Danscentrum Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte den 30 mars 2023.

Årsmötet är Danscentrum Stockholms högsta beslutande organ, och tillfället då medlemmarna har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen under det kommande året. 

# Datum den 30 mars 2023
# Tid: 17.00-18.30
# Plats: Digitalt via zoom
: https://us02web.zoom.us/j/83116371869

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i Danscentrum Stockholm. Ansökan om medlemskap hittar du på hemsidan www.danscentrumstockholm.se

Medlemskapsfakturor för 2023 har skickats ut och ska vara betalad innan årsmötet för att du ska få använda din rösträtt.

Årsmöteshandlingar 
Alla handlingar till årsmötet – exempelvis verksamhetsberättelse, bokslut, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2023 samt inkomna eventuella motioner med styrelsens yttranden finns tillgängliga HÄR.

Information om dubbelanslutningen – möte med Jurist Robin Nordahl Saleh
Innan årsmötet startar kommer Robin Nordahl Saleh, jurist från Svensk Scenkonst att berätta mer om dubbelanslutningen mellan Svensk Scenokonst och Danscentrum och arbetet framåt med kollektivavtalet. Ett bra tillfälle för medlemmar till mer information, fördjupning samt ställa frågor direkt till Svensk Scenkonst. 

Vi uppskattar om du anmäler/osar ditt deltagande till årsmötet, så vi kan skicka länk till mötet direkt till dej. Du kan också anmäla om du har särskilda behov som exempelvis översättning till engelska. OSA till tove@dcsthlm.se och märk mejlet ’årsmöte’.