DC Sthlm – PUBLIK Hösten 2022

DC Sthlm – PUBLIK Hösten 2022

DC Sthlm – PUBLIK är ett koncept som syftar till att lyfta fram våra medlemmars konstnärliga praktiker genom att visa föreställningar och arrangera samtal. Under kommande år är DC Sthlm utan egna lokaler och huserar c/o och dyker upp på olika platser runt om i staden. 
DC Sthlm – PUBLIK stöds från Stockholm stad och Region Stockholm.

– PROGRAM –

Erik Valentin Berg visar ”MÄSSA”
Torsdag 20 oktober kl 19:00-19:47 i Årsta Folkets Hus
Fredag 21  oktober kl 19:00-19:47 i Årsta Folkets Hus

Yellow Jacket Collective visar ”BLUE”
Lördag 22 oktober 2022 kl 20:00 i Gula Villan, Järna

Gala Dance Bergslagen visar ”BARBIE”
OBS! INSTÄLLT! Lördag 3 december 2022 kl 19:00 i Gula Villan, Järna

/

Mässa 

I Mässa uppträder tre dansare i ett tomrum där deras rörelser präglas av osäkerhet och prövande hållningar. Det skapar en situation som både är komisk och paranoid. Scenen gör alla tecken synliga men svårtydda. Dom vanliga uppfattningarna har slutat att gälla. Tecken och symboler har lösgjorts från sina uppenbara betydelser och är inte längre läsbara. Varje försök att förmedla ett budskap misslyckas. Att upprätthålla tydlighet är en omöjlighet. Minsta försök till kontakt misstolkas. Terrorn tvingar in alla inblandade i ett obehagligt medberoende.

Vi förbereder oss för att mässans mening ska avslöja sig. I väntan ägnar vi oss åt vanemässig kommunikation där oklara förväntningar ger svårtydda svar. 

I Mässa fortsätter Erik Valentin Berg sitt arbete med sökandet efter högre makter. Koreografin är utvecklad i nära samarbete med dansarna Sybrig Dokter och Nadja Voorham, och musiken gjord av Berg själv med handledning av Daniel M Karlsson. 

I tider av tvivel och oro är det viktigt att det skapas rum där konflikterande känslor får utrymme. Där vi kan samlas och kollektivt sörja våra tillkortakommanden och gemensamt rikta våra böner och var sina håll. 

Koncept, koreografi, musik: Erik Valentin Berg
Performers, Erik Valentin Berg, Sybrig Dokter, Nadja Voorham
Ljud och mixning: Daniel M Karlsson
Gitarr: David Granström, Mats Erlandsson 
Meditation och handledning: Margrét Sara Guðjónsdóttir
Bild: Mariana Costa

Erik Valentin Berg, född 1984 i Stockholm, är konstnär huvudsakligen verksam inom fältet för koreografi. Han arbetar med organisation av den sociala kroppen, mysterium och språk. Arbetet har bland annat presenterats av MDT och publicerats i Koreografisk Journal. Erik har en Kandidatexamen i Konstvetenskap från Södertörns högskola,(2007) och en Masterexamen i Koreografi från Stockholms Konstnärliga Högskola, (2022). 

Mässa
Mässa is a work by choreographer Erik Valentin Berg where three performers are plunged into a void. Their movements are uncertain and essayistic as the situation grows paranoid and uprarious. The stage makes all the signs visible but not legible. As it dawns on us, something strange has happened to semiotics. The usual conceptions are put out of commission. Any pursuit of contact is a risk of being misinterpreted. The terror implicates everyone involved in a obscure codependency. 

Mässa is a piece in the form of a mass. We are preparing ourselves for the revelation of its meaning. Meanwhile we are dedicating our efforts to the habit of communication with unclear expectations, so are also the results of our efforts. 

In Mässa Erik Valentin Berg continues his work in search of higher powers. The choreography is developed in close collaboration with the performers Sybrig Dokter and Nadja Voorham, and the music made by Berg under the supervision of Daniel M Karlsson. In times of doubt and uncertainty, it is crucial to have spaces where conflicting emotions are allowed to exist. Where we can gather and mourn our shortcomings, and collectively direct our prayers each their separate ways.

Concept, choreography and music: Erik Valentin Berg
Performers: Erik Valentin Berg, Sybrig Dokter, Nadja Voorham
Supervision: Margrét Sara Guðjónsdóttir
Mastering and sound: Daniel M Karlsson
Guitars: Mats Erlandsson, David Granström
Bild: Mariana Costa

Erik Valentin Berg is an artist born 1984 in Stockholm. His works deal with organizations of the social body, mystery and language. Theworks usually exist in overlapping artistic fields where choreography is the common denominator. Lately, his works have been presented by MDT, and published in Koreografisk Journal. He holds a B.A in Art History from Södertörn University college (2004-2007) and a M.A in Choreography from Stockholm University of the arts (2020-2022)

2022-06-17 Kungsbacka Teater. Danskollektivet Yellow Jacket Collective repeterar föreställningen ”Blue”. Med Rannhvi Mebius Jormin och Amélie Roch (ljust hår) © Photo by Sören Håkanlind / Copyright


Yellow Jacket Collective

OM BLUE – Turning Tide

¨Hav, himmel, drömmar och melankoli. BLUE – Turning Tide tar oss med på en resa genom ett kroppsligt utforskande av färgen blå och dess symbolik. Blå är den mest omtyckta färgen i Europa, samtidigt är den ofta förknippad med sorg. Det är havets och himlens färg – två av jordens mest inflytelserika krafter. Färgens bredd öppnar upp ett gränslöst landskap för de två dansarna att navigera. Associationer och referenser smälter samman och skapar ett unikt universum där allt är möjligt.

BLUE – Turning Tide är den andra delen av koreografiserien PRISMA som tar utgångspunkt i färger.

Biografi:
Yellow Jacket Collective grundades i början av 2021 av dansarna Rannhvi Mebius Jormin och Amélie Roch. Rannhvi är baserad i Stockholm/Göteborg och Amélie i Strasbourg, Frankrike. De två dansarna träffades under studierna vid Copenhagen Contemporary Dance School. 2019 vann de, tillsammans i en trio, Koreografi Konkurrencen i Köpenhamn (en tävling för unga koreografer). Kort därefter föddes idén om ett gemensamt konstnärligt kollektiv. Duon arbetar just nu med en koreografiserie i fyra delar på temat färger där gult, blått, grönt och rött är utgångspunkten för varje stycke i serien.

About BLUE – Turning Tide

Sea, sky, dreams and melancholia. BLUE – Turning Tide takes us on a journey through a bodily exploration of the color blue and its symbolism. Blue is the most liked color in Europe, yet it’s strongly associated with sadness. It is the color of the sea and the sky – two of our world’s most substantial forces. The broad color opens up a limitless landscape for the two dancers to navigate. In BLUE – Turning Tide associations and references to the color blends together creating a unique universe where lyric imagery unfolds. 

BLUE – Turning Tide is the second part of the color themed choreography series PRISMA.


Biography

Yellow Jacket Collective was founded in early 2021 by the dancers Rannhvi Mebius Jormin and Amélie Roch. Rannhvi is based in Sweden Stockholm/Gothenburg and Amélie in Strasbourg, France. The two dancers met during studies at Copenhagen Contemporary Dance School. In 2019 they won, together in a trio, Koreografi Konkurrencen in Copenhagen (a competition for emerging choreographers). Shortly after, the idea of a common artistic collective was born. The duo is currently working on a choreography series in four parts on the theme of colors where yellow, blue, green and red are the starting point for each piece in the series

Gala Dance Bergslagen / Ellinor Ljungkvist 

Om Barbie

Barbie är en föreställning om danshistoria som med humor belyser viktiga historiska händelser. Flera kända verk som skapats av omtalade kvinnliga koreografer, författare och ljudkonstnärer presenteras i ett crescendo av humor. Kitch, koreografi och originalröster vävs samman i en underhållande upplevelse för både unga och vuxna från högstadiet och uppåt. Denna föreställning ingår i Skapande skola samt i Örebro läns utbudskatalog Kulturkraft – för varenda unge!

Medverkande på scen Ida Hellsten och Jessica Andrenacci
Koreograf Ellinor Ljungkvist
Musik Mikael Karlsson
Kostym Lotta Persdotter Andersson 
Mask Frida Smedberg
Scenografi Ellinor Ljungkvist 
Illustrationer Charlotte Ostritsch 

Produktion- och turnéstöd av Örebro Teater, Region Örebro län, Kulturrådet, studieförbundet Bilda och Örebro kulturnämnd. 

Tack till Kulturkraft – för varenda unge! och Örebro läns alla kommuner för skapande skola, Askersunds kulturhus Sjöängen, Frövifors Pappersbruk museum, Bryggeriet Nora, Örebro konsthall samt Danscentrum Stockholm för visningar och publikutveckling.

About Barbie
Barbie is a performance about dance history. Many famous pieces that has been created by controversial female choreographers, authors and sound artists will be presented in a crescendo of humor. Kitch, choreography and original voices are woven together in an entertaining experience for both youth and adults. This piece is part of Skapande skola and Region Örebro läns cultural catalogue Kulturkraft – för varenda unge!    

Biografi:
Koreografen Ellinor Ljungkvist driver Gala Dance Bergslagen och etableringen av dansensemblen Rosea Dans med stöd av Region Örebro län, Askersunds kulturhus Sjöängen och Kulturådet. Hon är utbildad vid Salzburg Experimental Academy of Dance, Inter-University Centre for Dance Berlin och Master i koreografi på Dans- och cirkushögskolan i Stockholm. Hon är stipendiat av Studienstiftung de deutschen volkes Tyskland, SrD – Samrådet för regional dansutveckling Sverige, Adolf Lindgren och Örebro läns kulturstipendium. 

Ellinors konstnärliga arbete omfamnar samtida dans och performancekonst i en kulturpolitisk kontext. De sceniska verken bär på en underliggande humoristisk ton och färgglad estetik. De framförs genom noggrann planerad koreografi och har ett tydligt narrativ som liknar storytelling. Varje verk berör något kritiskt och referenser inom konst- och danshistoria återges genom dansen, musiken och kostymerna. 

Biography
Choreographer Ellinor Ljungkvist runs Gala Dance Bergslagen and the establishment of the dance ensemble Rosea Dans with the support of Region Örebro län, Askersund’s cultural center Sjöängen and the Cultural Council. She has been educated at the Salzburg Experimental Academy of Dance, Inter-University Center for Dance Berlin and Master in choreography at the Academy of Dance and Circus in Stockholm. She is a scholarship recipient of the Studienstiftung de deutschen volkes Germany, SrD – The Council for Regional Dance Development Sweden, Adolf Lindgren and Örebro County Cultural Scholarship.


Ellinor’s artistic work embraces contemporary dance and performance art in a cultural and political context. The scenic works carry an underlying humorous tone and colorful aesthetics. They are performed through thoroughly planned choreography and have a clear narrative similar to storytelling. Each piece touches on something critical and references in art and dance history are reproduced through the dance, music and costumes.