Особливі пропозиції для танцюристів та хореографів з України!

Особливі пропозиції для танцюристів та хореографів з України!

Danscentrum Stockholm пропонує всім танцівникам та хореографам з
України:
• безкоштовне щоденне навчання технікам модерну у приміщеннях
Danscentrum Stockholm. Адреса: Wallingatan 21, Stockholm.
Для пошуку тимчасових інших місць слідкуйте за інформацією на
сайті www.dagligtraning.se
• За наявності, одну годину власного тренування кожного тижня.
Для бронювання звертайтеся: info@dcsthlm.se
• Ми пропонуємо спеціальні слоти на Танцювальному Ярмарку
(Dansmässan). Більш детально на сайті www.dansmassan.com
За додатковою інформацією звертайтеся: josefine@dcsthlm
Якщо у вас є питання, зв’яжіться з нами, щоб ми могли допомогти
вам! www.danscentrumstockholm.se

DANSCENTRUM STOCKHOLM
Про Danscentrum Stockholm
Danscentrum Stockholm — членська організація професійних
хореографів і танцюристів у сфері сучасного танцю. DC Sthlm
вважає мистецтво своєю основною турботою: розвиває та підтримує
умови бізнесу для танцюристів і хореографів, а також забезпечує їм
краще середовище. DC Sthlm працює над створенням кращих умов
для майбутнього танцю та хореографії. Ми також враховуємо точки
зору організаторів та митців, щоб створити спільні коллаборації,
ефект синергії та більше можливостей для роботи.
Danscentrum Stockholm — неприбуткова організація, заснована в
1971 році. DC Sthlm працює понад 45 років і налічує понад 200
членів. 1 січня 2004 року організація змінила назву з Danscentrum на
Danscentrum Stockholm, а національні функції перейшли до
Danscentrum (раніше Danscentrum Sverige). Danscentrum Stockholm
розташований у центральній частині Швеції, оскільки вона
вважається «привабливою зоною» для Даларни, Ґевлеборга,
Упсали, Стокгольма, Вестманланда, Сьормланда, Еребру,
Вермланда, Естерґетланда та Готланда. Однак більшість
практикуючих членів зосередженні в районі Стокгольма.
Учасниками є в основному незалежні танцюристи і хореографи, але
наша платформа також відкрита для артистів цирку, пантоміми та
інших виконавців мистецтва. Метою організації є забезпечення
кращих умов для професіоналів сучасного танцю та покращення
інфраструктури танцю для артистів.
Офіс Danscentrum Stockholms розташований за адресою
Barnhusgatan 14, та студії розташовані за адресою Wallingatan 19
(Klotet, Dansens Hus) у Стокгольмі. Учасники мають доступ до студій
для репетицій, продюсерських послуг і консультацій, курсів і
майстер-класів, а також посередництва та співпраці щодо створення
постановок і проектів. Danscentrum Stockholm також організовує
щоденні тренування з своїх сучасних технік та методів. Бажаємо

відмітити, що Danscentrum Stockholm влаштовує щорічний
фестиваль танцю (DANSMÄSSAN).

Special efforts for dancers & choreographers from Ukraine –
Danscentrum Stockholm offers all dancers & choreographers from Ukraine the following:
• Free daily training modern techniques at Danscentrum Stockholm’s premises,
address: Wallingatan 21, or follow www.dagligtraning.se for temporary other places
• One hour of own training a week, subject to availability, equivalent to membership,
contact: info@dcsthlm.se for booking.
• We offer special slots at the Dance Fair (Dansmässan) www.dansmassan.com
Contact: josefine@dcsthlm for more information. 
Any questions please contact us so can we help guide you! 
www.danscentrumstockholm

DANSCENTRUM STOCKHOLM

About Danscentrum Stockholm
Danscentrum Stockholm is a membership organization for professional choreographers and dancers in the contemporary dance  sphere. DC Sthlm considered art its central concern to cherish and support business conditions for dancers and choreographers, and provide  them a better environment. DC Sthlm creates better conditions for the future of dance and choreography. We also communicate between the organizers’ perspective and the artists to create collaborations, synergy effects and more job opportunities.
 
Danscentrum Stockholm is a non-profit organization, founded in 1971. DC Sthlm has been active for over 45 years and has over 200 members. On January 1, 2004, the organization changed its name from Danscentrum to Danscentrum Stockholm and the national functionality was taken over by Danscentrum (formerly Danscentrum Sverige). Danscentrum Stockholm located in the Central of Sweden as it is considered the ’catchment-area’ for Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Sörmland, Örebro, Värmland, Östergötland and Gotland. However, the majority of practitioners and members are active in the Stockholm area.
 
The members are mainly freelance dancers and choreographers, but also our platform is represented for circus, mime artists, and art performers. The purpose of the organization is to provide better conditions for professionals in contemporary dance, and to improve the infrastructure of dance for artists.
 
The office of Danscentrum Stockholms is located at Barnhusgatan 14 and studios are located at Wallingatan 19 (Klotet, Dansens Hus) in Stockholm.  Members have access to studios for rehearsal, production services and consulting, courses and workshops as well as collaborating mediations to provide productions and projects.  Danscentrum Stockholm also arranges Daily Training in its modern technique and methods. Also, Danscentrum Stockholm arranges The Annual Dance Festival (DANSMÄSSAN).