Enkät, sammanställning samt brev till berörda myndigheter

Enkät, sammanställning samt brev till berörda myndigheter

Meddelande till politiker och kulturministern – Så här berörs det fria dans och koreografifältet av coronaviruset och dess konsekvenser.

Covid-19 pandemin påverkar samhället vi lever i på alla nivåer. Dag för dag ändras situationen och det är en svårnavigerad samtid att verka i som frilansande dansare eller koreograf. Danscentrum arbetar för att lyfta den fria sektorns svåra situation såväl nationellt, regionalt och lokalt.

Här nedan kan du ta del av den enkät som Danscentrum Riksorganisation skapade för att fånga upp konsekvenserna av Corona-virusets påverkan på den fria sektorn av dans och koreografi. Enkäten är fortsatt öppen att fylla i, dela den gärna vidare. En första sammanställning av det insamlade materialet finns även att ladda ner här tillsammans med ett brev som skickats till berörda myndigheter.