Enkät, sammanställning samt brev till berörda myndigheter

Enkät, sammanställning samt brev till berörda myndigheter

// 19:e Aug 2020: 

Danscentrum Riks i samlat brev ang kulturen i skolan under Covid-19 pandemin.
 
Detta upprop har gått ut till politiker, regioner och media igår, för att värna att skolorna slutar avboka planerade skolföreställningar.
 
Ladda ner brevet här:


// 5:e Aug 2020: 🚨
 Har krisstöden nått dig? 🚨

Vi uppmanar alla Danscentrums medlemmar och övriga fria aktörer inom dans och koreografifältet att bidra med information om hur du påverkats av den rådande krisen av COVID-19.

Ditt bidrag är avgörande för det omfattande arbete som bedrivs för att lyfta dansens villkor och överlevnad. Tack för att du tar dig tid att svara! Sprid gärna till kollegor!
Svaren kommer att sammanställas av Danscentrum och kommuniceras direkt till tjänstemän, kommuner, regioner, politiker och kulturdepartementet

// Maj 2020: Meddelande till politiker och kulturministern – Så här berörs det fria dans och koreografifältet av coronaviruset och dess konsekvenser.

Covid-19 pandemin påverkar samhället vi lever i på alla nivåer. Dag för dag ändras situationen och det är en svårnavigerad samtid att verka i som frilansande dansare eller koreograf. Danscentrum arbetar för att lyfta den fria sektorns svåra situation såväl nationellt, regionalt och lokalt.

Här nedan kan du ta del av den enkät som Danscentrum Riksorganisation skapade för att fånga upp konsekvenserna av Corona-virusets påverkan på den fria sektorn av dans och koreografi. Enkäten är fortsatt öppen att fylla i, dela den gärna vidare. En första sammanställning av det insamlade materialet finns även att ladda ner här tillsammans med ett brev som skickats till berörda myndigheter.