Covid-19, Information gällande eget företag, förening/bolag och a-kassa 

Covid-19, Information gällande eget företag, förening/bolag och a-kassa 

// 21:a April, 2020: 
80 % permittering möjlig genom nytt tillägg till kortidsavtalet med Teaterförbundet.  
 

Ett tillägg har nu skapats till kortidsavtalet med teaterförbundet. Detta tillåter även permittering upp till 80% av arbetstiden (nytt regeringsbeslut förra veckan, tidigare korttidsavtal godkände 20, 40, 60%).

// 6:e April, 2020: 
Information om korttidsanställning och rådgivning kring uppsägning av tillsvidare-, visstids-, föreställningsanställd personal

Korttidsavtal

Danscentrum har ingått ett avtal med Teaterförbundet om att tillåta korttidsavtal (tidigare kallat korttidspermittering) som tillägg till vårt kollektivavtal. Detta löper till den 31 december 2020.

Avtalet tillåter att arbetsgivare och medarbetare gemensamt kommer överens om minskad arbetstid (80, 60, 40 %) där staten tar en del av lönekostnaderna.

Se avtalsbilaga och mall för korttidsavtal nedan:

Information och rådgivning om korttidsanställning och uppsägning av anställda

Mall – Varsel om avslutad visstidsanställning

Mall – Besked om uppsägning pga arbetsbrist

Mall – Lokal överenskommelse om korttidsarbete enligt lag

 

// 31:e Mars 2020: 
Gå med i a-kassan senast 31 mars, så räknas hela mars.

Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.

Det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

Många konstnärer bedriver sin verksamhet som så kallade kombinatörer, som enskild firma eller enmansföretag. För att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen måste du ha ditt företag vilande. Vilket enligt regeringen har föreslagits vara möjligt 1 extra gång under 2020 (tidigare 1 gång/ 5 år).

KLYS och systerorganisationer har framfört att det är av största vikt att hen fortfarande ska kunna hålla igång t ex kundkontakter och uppdatera sin hemsida osv under vilandeperioden för att snabbt kunna komma igång igen då det vänder. Med hopp om positiva besked kring det inom kort.

// 27:e Mars 2020: 
Uppdatering kopplat till regeringens paket för stöd till småföretagare.