Covid-19 – Nya uppdateringar och generell information

Covid-19 – Nya uppdateringar och generell information

På denna sida kan du hålla dig uppdaterade om Danscentrum Stockholms arbete i förhållande coronavirusets påverkan på den fria sektorn av dans och koreografi.

 

# Först. Vad gäller i våra egna lokaler?

Angående Coronaviruset och verksamheten i DC Sthlms dansstudios

Nu behövs gemensamt ansvar kring att ta hand om varandra med anledning av COVID-19.

DC Sthlm följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi ber att alla ni som bedriver verksamhet i våra studios tar ansvar för att meddela era deltagare om vad som gäller. Folkhälsomyndighetens riktlinjer hittar du här. 

På uppmaning av Folkhälsomyndigheten ber vi att den deltagare eller kursledare som känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även den som bara känner sig lite sjuk. Den ska inte gå till jobbet eller skolan eller andra aktiviteter för att undvika att smitta andra.

För dig som rest utomlands och besökt något av de länder där smittrisken bedöms som hög ber vi dig att stanna hemma i minst 2 veckor för att säkra att du är frisk.

För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

1. Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.

2. Hosta och nysa i armvecket.

3. Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig.

4. Om du känner dig det minsta krasslig, gå hem och ta hand om dig. 

Samma riktlinjer gäller även för våra coacher och samtliga medlemmar.


#Hur arbetar Danscentrum med dom större branschfrågorna?

 

// 31:e Mars 2020: 
Gå med i a-kassan senast 31 mars, så räknas hela mars.

Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.

Det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

Många konstnärer bedriver sin verksamhet som så kallade kombinatörer, som enskild firma eller enmansföretag. För att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen måste du ha ditt företag vilande. Vilket enligt regeringen har föreslagits vara möjligt 1 extra gång under 2020 (tidigare 1 gång/ 5 år).

KLYS och systerorganisationer har framfört att det är av största vikt att hen fortfarande ska kunna hålla igång t ex kundkontakter och uppdatera sin hemsida osv under vilandeperioden för att snabbt kunna komma igång igen då det vänder. Med hopp om positiva besked kring det inom kort.

// 27:e Mars 2020: 
Uppdatering kopplat till regeringens paket för stöd till småföretagare.  

// 26:e Mars 2020: 
Uppdatering ang frågan om det fria dansfältets situation i förhållande till coronavirusets påverkan på branschen.  

På förslag: Regeringen föreslog den 25 mars 2020 ytterligare ett krispaket, detta riktat mot småföretag, vilket många av Danscentrums medlemmar och delar av det fria dansfältet är. I förslaget finns statliga lånegarantier, nedsatta arbetsgivaravgifter, hyresstöd och en företagsakut till en kostnad på uppemot 40 miljarder. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Enbart ålderspensionsavgiften ska betalas under de fyra månaderna. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.
Vi följer utvecklingen av dessa förslag och informerar vidare när vi vet mer!

500 miljoner till kulturen

Kulturen har blivit lovade ett stödpaket om 500 miljoner kronor, vi följer noggrant utvecklingen.  Det vi vet i dagsläget är att insatsen för Kulturen bereds men behöver ytterligare tid innan den kan aktiveras.

Danscentrums enkät
”Meddelande till politiker och kulturministern – Så här berörs det fria dans och koreografifältet av coronaviruset och dess konsekvenser” – Enkät

Vi hade den 25 mars fått in 134 svar och till det vill vi säga stort TACK, det är ett viktigt material för att visa
hur danssektorn drabbas och svaren fungerar även som underlag för möten att framföra behovet av stöd genom. Materialet uppdateras löpande så be gärna fler aktörer inom det fria fältet att fylla i.

Underlaget vi samanställt hittills visar mycket klart hur coronaviruset som samhällskatastrof påverkar den fria danssektorn. Danscentrum har informerat Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturutskottet, Kulturdepartementet, Teaterförbundet och flera Regioner i landet om enkätens resultat och bett om möten. Några möten har redan genomförts men både Konstnärsnämnden och Kulturrådet väntar på besked om Regeringens satsning ”500 miljoner till kulturen”.

Regeringens första stödpaket som syftade till att stötta företag med subventioner till arbetstidsförkortning har enligt
tillväxtverkets kriterier stött på problem inom kultursektorn efter detta inte kan av företag som i huvudsak drivs genom offentligt medel. Det bedrivs påverkansarbete i denna fråga för att se hur/om kriterierna kan tillåta mindre kulturaktörer
som har kombinationer av offentliga medel och arvoden som intäkter.


// 12:e Mars 2020:
För dig som är arbetande dansare och/eller koreograf, vars verksamhet berörs berörs av Covid-19 viruset finns information att ladda ner här -> 

Detta är skrivet den 12:e Mars 2020 kl 14:00 och skall endast ses som tillfällig vägledning i en föränderlig situation.

Information, handlingsplaner och lagstiftning kan komma att ändras. Håll dig själv uppdaterad!

Ladda ner information här


// 12:e Mars 2020: 
KLYS – Genomför analys av påverkan för kulturskapare

// Med anledning av Coronaviruset kommer KLYS nu inrikta sitt arbete på problemen med uteblivna inkomster som frilansande kulturskapare inom alla kulturområden kommer att drabbas av. KLYS har efterfrågat information från medlemsorganisationerna och kommer genomföra en analys av hur stor påverkan för kulturskaparna kommer att bli.

Klys – Facebook nyhet