Danscentrum Stockholm – Årsmöte

Danscentrum Stockholm – Årsmöte

 Danscentrum Stockholms Årsmöte
Torsdag 27 februari 2020

Kallelse till 
Danscentrum Stockholms Årsmöte
27 februari 2020
Danscentrum Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte Torsdagen den 27 februari. Årsmötet är Danscentrum Stockholms högsta beslutande organ, och tillfället då medlemmarna har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen under det kommande året.

DATUM: Torsdag 27 februari 2020
TID: 18.00-19.30
PLATS: Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7B

Till detta årsmöte välkomnar vi våra medlemmar att komma med förslag till en ny valberedning, denna kommer att väljas in på årsmötet den 27 Februari. För att föreslå en kandidat till valberedningen behöver den vara tillfrågad. Dvs om du vill nominera någon, tillfråga personen först och nominera sedan personen via detta formulär -> Formulär

Årsmöteshandlingar 

Alla handlingar till årsmötet hittar du nedanför här->

Handling 1 – Årsredovisning DC Stockholm 2019
Handling 2 -VerksamhetsplanBudget DC STHLM 2020
Handling 3 – Fastställande av medlemsavgifter
Handling 4 – Valberedningens förslag 2020
Handling 5 – Fastställande av styrelsearvoden och arvode för valberedningen
Handling 6 – Val av ombud till riksorganisationen Danscentrums årsmöte_kongress
Handling 7 – Nomineringar till styrelsen för Danscentrums riksorganisation
Handling 8 -Motion till DCRiks.2020
Dagordning Årsmöte 2020

Vi uppskattar om du anmäler/osar ditt deltagande till årsmötet så vi kan säkerställa att vi har en passande lokal. Du kan också anmäla om du har särskilda behov som exempelvis översättning till engelska.
OSA till emelie@dcsthlm.se