DET IDEALA DANSRESIDENSET?

DET IDEALA DANSRESIDENSET?

6/11 kl.16-17.30 på SITE, Farsta

Under den senaste tiden har mängder av residensutlysningar gjorts runt om i Sverige. Vad är anledningen till det ökade intresset kring residens? Vad har konstnären för förväntningar och vad vill arrangörerna? Hur kan det skapas långsiktighet med residens. Och hur ser det ideala dansresidenset ut?
 
16.00-16.45: Tre danskonsulenter/dansutvecklare från olika regioner berättar om sina modeller för dansresidens
 
·         Claes Forsell Andersson/scenkonstkonsulent dans, Rachel Tess/koreograf och Catharina Göransson Malmgren/Åstorps Riksteaterförening, Region Skåne
·         Johanna Ström/utvecklingsledare-dans och Ellinor Ljungkvist/koreograf, Region Örebro län

·         Gia Schager/danskonsulent, Region Gotland

16.45-17.30: därefter möter vi en panel bestående av
·         Rachel Tess/koreograf och initiativtagare till residenset Mark
·         Tina Eriksson Fredriksson/Riksteatern
·         Iki Gonzales Magnusson/koreograf
·         Anton Lejon/koreograf och dansare ReAct

·         Tove Sandahl/arrangör Huddinge kommun

Moderator: Annette Taranto Fuller, scenkonstproducent dans, Scenkonst Sörmland

Gratis entré och gott om plats.
Föranmäl dig för att garantera en stol -> Föranmälan