Dagordning Dc Sthlms årsmöte 26 februari

Dagordning Dc Sthlms årsmöte 26 februari

Danscentrum Stockholms Årsmöte

Tisdag 26 februari 2019

Danscentrum Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 26 februari. Årsmötet är Danscentrum Stockholms högsta beslutande organ, och tillfället då medlemmarna har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen under det kommande året.

DATUM: Tisdag 26 februari


TID: 17.00-19.00


PLATS: Östermalmsföreningsråd
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Vägbeskrivning:
T-bana: Karlaplan. Östermalms Föreningsråd,Valhallavägen 148, hörnet Värtavägen vid busshållplats 1,4 och 72 så man går inte in stora ingången till Fältöversten.

Med tunnelbana så åker man till Karlaplan, uppgång Valhallavägen och rakt över gatan.

Rösta på årsmötet
För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i Danscentrum Stockholm. Ansökan om medlemskap hittar du på hemsidan.

Årsmöteshandlingar 


Alla handlingar till årsmötet – exempelvis verksamhetsberättelse, bokslut, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2019 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på Danscentrum Stockholms hemsida www.danscentrumstockholm.se/nyheter senast den 15 februari.

Vi uppskattar om du anmäler/osar ditt deltagande till årsmötet så vi kan säkerställa att vi har en passande lokal. Du kan också anmäla om du har särskilda behov som exempelvis översättning till engelska. 
OSA till tove@dcsthlm.se
Dagordning för årsmötet

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§ 3 Fastställande av

• röstlängd
• dagordning

§ 4 Val av

• mötesordförande
• sekreterare
• justerare
• rösträknare

§ 5. Föreningens årsberättelse
• verksamhetsberättelse
• årsredovisning

§ 6. Revisorns berättelse
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser
§ 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019
§ 9. Fastställande av medlemsavgifter
§ 10. Propositioner
§ 11. Motioner
§ 12. Stadgeändringar
§ 13. Val av:
• ordförande
• övriga ordinarie styrelseledamöter
• suppleanter
• revisor
• valberedning

§ 14. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter samt ersättningspolicy.
§ 15. Val av ombud till riksorganisationen Danscentrums årsmöte/kongress
§ 16. Nomineringar till styrelsen för Danscentrums riksorganisation
§ 17. Övriga frågor som årsmötet beslutat behandla
§ 18. Övriga frågor – ej beslutsmässiga
§ 19. Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar Danscentrum Stockholms styrelse!