Dansistan på Stjärnkalaset

Dansistan på Stjärnkalaset

Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7
Datum: 24/1
16.35–16.50 / Johanssons pelargoner och dans 
        
16.55–17.50 DÖDEN av Lisen Ellard & Mattias Lech

Anmäl dig på http://stjarnkalaset.se/koreografin-doden-tva-programpunkter/


Bild från ”DÖDEN” Foto: Marcus Hagman

Stjärnkalaset – utbudsdag för lärare och pedagoger
DANSISTAN medverkar på Stjärnkalaset med:

Lisen Ellard & Mattias Lech som visar Döden / för åk 9 & gymnasiet
och Johanssons Pelargoner och dans som presenterar sin hörslursföreställning Koreografin, som nu är översatt till 10 språk / för högstadiet & gymnasiet

16.35–16.50 Presentation av Koreografin på olika språk

Johanssons pelargoner och dans berättar om sitt arbete med att översätta hörlursföreställningen Koreografin till 10 språk – sker i foajén hos Danscentrum. Att kunna delta i föreställningen tillsammans fast man inte delar samma språk, kan bli en brygga över språkbarriärer och ett jämlikt möte genom scenkonsten.

16.55–17.50 DÖDEN av Lisen Ellard & Mattias Lech

En deltagarbaserad föreställning där publiken, genom text och rörelse, bjuds in till att undersöka och meditera över existensiella, fysiska och meta-fysiska frågor rörande liv, död, döende, sina egna kroppar, dess funktioner och den sociala kontext de befinner sig i.
Utifrån ett manus, beståendes av frågor och rörelseinstruktioner, som matas till publiken via hörlurar, gör publiken tillsammans en koreografi bestående av enkla rörelser och formationer som skapar personliga möten, associativa bilder och gruppaktiviteter. En situation där publiken blir åskådare och aktörer på samma gång.
Döden producerades ursprungligen för Ung Scen Norr och spelades på Norrbottensteatern samt turnerade i Norrbottens län hösten 2017. Föreställningen spelades då ett 80-tal gånger för i huvudsak gymnasiepublik. 
DÖDEN ingår i DANSISTAN-utbudet 2019.

Läs mer på: Dansistan