Rapport – Danskvarteret (ladda ner)

Rapport – Danskvarteret (ladda ner)

Rapporten Danskvarteret är slutförd.

Rapporten Danskvarteret finns att ladda ner som pdf via denna länk: Danskvarteret

Danskvarteret är benämningen på en förstudie som genomförts av Danscentrum Stockholm med utvecklingsstöd från Stockholm Stads Kulturförvaltning under perioden december 2017 till september 2018. Förstudien har bestått av en kartläggning av behov och resurser inom dans- och koreografiområdet i Stockholm, en analys av resultaten och med detta som grund har ett förslag på en utvecklad och expanderad infrastruktur tagits fram. I den här rapporten presenterar vi resultaten samt förslaget på hur en mer hållbar och effektiv infrastruktur skulle kunna utvecklas i form av ett Danskvarter.

Utredningsarbetet har genomfört av projektledare Linda Adami och rapportens sammanställning av Emelie Johansson i samarbete med Tove Dahlblom. Utredningen Danskvarteret har genomförs med utvecklingsstöd från Stockholms Stads Kulturförvaltning.