18-22 juli Ulrika Wedin och Rachel Fuller aka Vajradarshini

18-22 juli Ulrika Wedin och Rachel Fuller aka Vajradarshini

URBAN RETREAT

CHOREOGRAPHY MEETS DHARMA

3 REALMS OF THE CITY – TIME, ENERGY, SPACE

När: onsdag 18 – söndag 22 juli
Plats: Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7 B, T-bana Östermalmstorg
Undervisningen kommer att vara på engelska.
Är du medlem i Danscentrum är det kostnadsfritt.

A meeting between artists and meditators.
A laboratory for our perceptions of the world.
Happening in the public and art spaces of the city.

I Urban Retreat använder vi oss av begreppet koreografi i en vidare mening där vi t.ex utgår från staden som kropp och stadsrummet som ett koreografiskt mönster. En ständig pågående rörelse av människor, byggnader, trafiknät, ljud, lukter, broar, tunnlar, hus som byggs, kvarter som rivs, människor som föds och människor som dör. Vi liknar vår stad vid en kuliss där vi kastar en blick bakom stadens kulisser in i det hemliga spelet bakom det synliga och använder dharma, buddhistisk lära som språngbräda för våra reflektioner. Är du konstnär, dansare eller koreograf kan du använda Urban Retreat som ett laboratorium för att utforska vår värld och allmänmänskliga frågeställningar i relation till dig själv och ditt konstnärliga arbete. Dharma, buddhistisk lära pekar oftast på sanningar som är universella och som ingen religion eller trosuppfattning kan äga.

The core retreat takes place over 5 days and is open to people with a meditation practice or art practice. We want to explore what happens at the intersection of meditation and art. You need to be able to commit yourself fully to the retreat, even though some of the time is unstructured. In other words, be able to ‘switch off’ all other activities for 5 days. We will be practicing together for 5 hours each day. Some of that time will be at Danscentrum, in the big studio and at other times we’ll be out discovering different parts of the Stockholm. There will be teachings, reflections, workshops and other happenings. Each day there is free time, either in the morning or afternoon, to do your own thing.

Urban Retreat Lab is a new platform for studying what happens at the intersection of choreography and dharma a collaboration between the choreographer Ulrika Wedin and the dharma teacher Rachel Fuller aka Vajradarshini – Red Ladder Studio. The teachings of Buddhism are called dharma. But the word dharma points to universal truths that can’t really ‘belong’ to any religion. We hope the laboratory will give rise to various events over the coming months and years. The first big event on the calendar is the Urban Retreat 2018 Stockholm City.

Om du inte har möjlighet att delta i the core retreat kan du komma till någon eller alla öppna meditations workshops som kommer att hållas dagligen kl 13.30-15.00 i stora studion på Danscentrum. Öppen för alla, såväl nybörjare som erfarna meditatörer.

Lördag den 21 juli kommer vi ha en urban retreat lab happening där alla är välkomna, mer info kommer.

För bokning och mer info se www.redladderstudio.com/urban-retreat/