Enkätundersökning Danskvarteret

Enkätundersökning Danskvarteret

Välkommen att delta i Danskvarterets enkätundersökning.

Som samlande det fria dans och koreografiområdet har Danscentrum Stockholm tagit initiativet till att samla aktörer för att göra en undersökning om hur vi kan bygga en mer hållbar infrastruktur för dans och koreografifältet i Stockholm. Sedan länge är det tveklöst att det finns omfattande behov av bland annat produktions- och arbetslokaler samt fler spelplatser. Under våren 2018 gör Danscentrum en inventering och kartlägger vilka behov och användbara befintliga resurser som finns för att vidare skriva ett förslag på hur ett Danskvarter kan utformas.

Länk till enkät

Danskvarteret ska fungera som ett nav som binder samman och stärker fältet, där samlas de verksamma för produktion och repetition, daglig träning och workshops, föreställningar och kurser – en mötesplats där såväl individuella konstnärskap får möjlighet att utvecklas.

Danskvarterets grund och funktion bör vara att följa, stödja och driva de frågor och angelägenheter som berör dans och koreografi både på ett konstnärligt, kulturpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt plan.
Den långsiktiga effekten har potential till en ökad samordning, bättre fördelning av roller och funktioner, nya samarbeten dels konstnärlig utveckling och nya mötesplatser mellan dans/koreografi och dess publik.

Förslaget presenteras i slutet på maj 2018 och kommer bland annat publiceras på Danscentrums hemsida.

Vid frågor mejla Linda Adami, projektledare förstudie Danskvarteret: linda@dcsthlm.se.

Välkommen att delta i Danskvarterets enkätundersökning Länk till enkät.