9-10 april: Under Konstruktion – Christina Tingskog

9-10 april: Under Konstruktion – Christina Tingskog

UNDER KONSTRUKTION

Christina Tingskog

Välkomna till det normkreativa föreställningsprojektet

Vi bjuder in till fyra interaktiva visningar!
9-10 april kl 12:30 och kl 14.
Spellängd 55-60 min med publiksamtal/interaktion.
För årskurs 4-9.

Bokning av fribiljetter: christinatingskog@mac.com eller 0704-972464
Vi tar max 30 elever per föreställning, om särskoleklass färre, så eleverna får möjlighet att påverka och interagera med dansarna.

En lekfull, fantasirik och kommunikativ föreställning. Tre mycket personliga och sevärda dansare provar sig fram med olika regler eller normer, inspirerade av normkreativitet.

Kan vi prata och dansa med ord och teckenspråkstecken och rörelser? Dansarna undersöker, leker och dansar med vardagliga ting på normala och onormala sätt, förslag och delaktighet från publiken är välkommen. Vad är vanligt, dvs norm och vad är ovanligt? Hur kan en tumstock användas och vad kan den bli? Det är lekfullt, humoristiskt, poetiskt och lite knasigt. Delar av föreställningen är publikinteraktiva dvs skapas kollektivt med publiken “Som koreograf vill jag stimulera barn och unga till självständigt tänkande och tilltro till sina egna upplevelser. Med stor respekt för den unga publiken hoppas jag inspirera till lust och skapande och förmågan att själv hitta på”

För mer info om föreställning/projekt se: www.christinatingskog.se

Medverkande: Robin Ivarsson, Therese Persson och Maria Påhls.
Musik från olika genrer och tidsepoker

CHRISTINA TINGSKOG ReLaTIV DaNSprOdUkTiOn

www.christinatingskog.se

Produceras med stöd från Sthlms stad o Sthlms läns landsting, studiostöd DC Sthlm o c.off.