3-5 okt 2017: Christina Tingskog

3-5 okt 2017: Christina Tingskog

SANNOLIKT OSANNOLIKT

Ges: 3-5  oktober kl 10.00 och kl 12:30

Biljettpris: 100 kr För skolor: 50 kr per elev efter Kulanpremie, lärare går fritt
Bokningar: 0704-972464 eller info.tingskog@mac.com
För årskurs 3 – 9, samt gymnasiet/vuxna.
Boka via Kulan

SANNOLIKT OSANNOLIKT
eller osannolikt sannolikt av koreografen Christina Tingskog
Hur som helst, en moderndansopera eller en moderndansmusikal;
möjligen både och – och lite annat. Med obestämbara texter av serieskaparen Sara Granér samt kanske möjligen bestämbar musik av kompositör Daniel Nelson. Thomas Mirstam har gjort en flexande scenografi och ljusprojektioner i obestämbara skiftande universum som olika möjligheter.

En lek med kvantmekaniska begrepp – om möjligt och omöjligt samt obestämbart och något litet bestämbart – tillämpat på partiklar, genus, mänskligt beteende – ja möjligen på vanliga och ovanliga vardagar.
Det dansas, typ, sjungs, pratas och tänks och möjligen kan vi alla definieras eller helst inte, ja vi får se.

Dansare/sångare: Philip Sundset Granat, Fredrik Quinones och Nora Ullert
Specialskrivna texter o en fondbild: Sara Granér
Specialskriven musik: Daniel Nelson
Scenografi och ljusdesign: Thomas Mirstam

Föreställningen ges i samarbete med Danscentrum Stockholm

Produceras med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Premiär 28/9 2017 under residens på Regionteater Väst I Borås. Studiostöd på Danscentrum Stockholm och Dansens Hus.

www.christinatingskog.se