22 april: another island

22 april: another island

Foto: Jonas Andersson

Extrainsatt föreställning 22 april kl 19.30 

another island av Ulrika Wedin

Av och med Ulrika Wedin, Andreas Axelsson och Jamie Fawcus

Fri entré. Boka biljett via info@danscentrum.se

I föreställningen another island skapar filmen ÖN tillsammans med duon SITTING en koreografisk resa i tid och rum. Danscentrums stora studio blir till ett rum av förvandling, där rymden i ett stort tomt rum samsas med tillblivelsen av rörelse, ljud och visuella bilder likt ett tidvatten som uppstår och avtar – en intim upplevelse på en stor yta av och med Ulrika Wedin, trummisen Andreas Axelsson och tonsättaren Jamie Fawcus.

Filmen ÖN är en labyrintisk färd av kroppslig närvaro, där olika utsnitt av dansarens kropp smälter samman med natur och tystnad genom ljus och mörker. I duon SITTING kastar sig koreografen och dansaren Ulrika Wedin och trummisen Andreas Axelsson ut i ett improvisatoriskt landskap där ljud och rörelse sammantvinnas, bryter sig loss och gör nya ansatser. De förenas i den gemensamma akten att de båda två sitter ned och där gränserna mellan det visuella och det klangliga uttrycket utmanas och är under ständig förhandling. Duon SITTING är ett pågående samarbete som dyker upp i olika sammanhang och kontexter och här i another island har de bjudit in en ny improvisations partner tonsättare och elektroakustiska musikern Jamie Fawcus. Foto Jonas Andersson.

Ulrika Wedin

Sedan 1990 har Ulrika Wedin varit verksam som koreograf och dansare med ett flertal produktioner bakom sig i såväl Sverige som internationellt. Kännetecknande för Ulrika Wedins uttryck är kombinationen av rå kraft och vibrerande stillhet. Inre mentala tillstånd och naturens kraftspel är den bärande drivkraften. Hon tar sig bortom psykologiska sammanhang och undersöker känslorna på en existentiell nivå i ett avskalat, intensivt nu. Genom sin karriär har hon behållit rörelsen i centrum för koreografin och fördjupat sitt uttryck.

www.ulrikawedin.com