Årsmöte 28 mars 2017

Årsmöte 28 mars 2017

Härmed kallas Danscentrum Stockholms medlemmar till Årsmöte den 28 mars 2017.

(In English below)

PROGRAM

Kl 17.30 – Samling
Kl 18.00-19.15 – Årsmöte
Kl 19.30-20.00 – Inbjuden gäst: SITE, Anne-Sofie Ericsson, berättar och visar skisser om SITEs nya lokaler i Farsta.
KL 20.oo – Årsmötet avslutas med frågestund och mingel.

Inför Årsmötet den 28 mars behöver vi förslag på ny ordförande och nya styrelseledamöter!
Vid årsmötet ska ett antal nya ledamöter väljas in till Danscentrums styrelse. Valberedningen håller som bäst på att ta fram förslag på personer som med olika erfarenheter och kompetenser kan bidra till Danscentrums verksamhet och fortsatta utveckling. Styrelsen ska ha god kunskap om konstartens förutsättningar och utveckling samt områdets infrastruktur.

Nuvarande styrelse vill också gärna se nya ledamöter med kompetenser om personal- och organisationsfrågor, kulturpolitik, ekonomi, kommunikation och juridik. Styrelsen bör bestå av personer av olika åldrar och erfarenheter, samt representation av både kvinnor och män.

Har du förslag på personer du vill nominera till styrelsen?
Kontakta valberedningen:
Ulrika Berg – bergulrika@hotmail.com
Björn Säfsten – contact@bjorn-safsten.com
Emelie Wahlman – wahlman.emelie@gmail.com

Kom ihåg att du ska ha betalat din medlemsavgift för att kunna rösta – vi skickar faktura.


In English

At the Annual Meeting, a number of new members will be elected to Danscentrum Stockholms board of directors. The Nomination Committee is in the process of preparing proposals on people with different experiences and expertise that can contribute to Danscentrums operative activities and ongoing development.

The Board should have good knowledge of the conditions of the artform and its prospects of development, as well as the infrastructure of the field of dance and choreography. The present Board would also like to see new members with competencies for personnel and organizational issues, cultural policy, economics, communication and legal knowledge. The Board should consist of people of different ages and experiences, and both women and men should be represented.

Do you have suggestions for people you wish to nominate to the board?
Contact the Nomination Committee:

Ulrika Berg – bergulrika@hotmail.com
Björn Säfsten – contact@bjorn-safsten.com
Emelie Wahlman – wahlman.emelie@gmail.com