8-9 maj: And Then / Claire Parsons Co.

8-9 maj: And Then / Claire Parsons Co.

And Then… Och sen

Claire Parsons Co.

8 maj kl 10.45
9 maj kl 9.30 & kl 10.45

Fyra figurer berättar och presenterar saker och händelser på alldeles olika sätt. I rummet rullas objekt, saker flyttas och byter perspektiv i dans, tal, sång.

Här har något hänt. Vem talar sanning? Är detta en början? Eller börjar vi om?

And Then… handlar om att lämna den lilla världen och växa upp, där vardag och mystik läggs ihop i ett suggestivt pussel. En lekfull skattjakt som blir en finurlig gåta. Och sen?

Tillsammans med publiken läggs ett pussel, saker berättas, rummet formas om och relationer skapas. Föreställningen är inspirerad av forskningen kring neurodiversitet som utgår från alltings lika värde. Det animerade rummet, platsens ande, ljud som rörelse och kroppar som en kör.
Att vara i en värld där vi inte kan sortera ut det enstaka utan där allt upplevs lika starkt.
Hur är det att vara i den världen?

Dans, kroppsspråk, geometri, matematik, hur berättar man och vem säger vad?

www.claireparsons.com