12 jan: PIN-festivalen

12 jan: PIN-festivalen

festivalkollage

PIN FESTIVAL

Performance Improvisation Network

12 jan kl 19.00
Danscentrum Stockholms stora studio
Fri entre!

Performance: Improvisation studies
Students from the Ballet Academy, DOCH, and the Royal Swedish Ballet School present improvisation performances in connection with their current modules of study

Anna-Karin Simonson, Kungliga Svenska Balettskolan
”Jag har arbetat med gruppimprovisation med elever från årskurs 8. Huvudfokus ligger vid att träna förmågan för spontanitet, plocka upp impulser från andra och själv ta initiativ, att förhålla sig till gruppen och sig själv på samma gång. Leda och låta sig ledas.  Som tema har vi arbetat med rumsliga och kroppsliga begränsningar. Utforskat de utmaningar som begränsningar erbjuder. Eleverna ställs inför uppgiften att förhålla sig till det faktiska avgränsade rummet och det rum som skapas mellan varandra i nuet.”
Musik: Mats Sundin

Katarina Lundmark, DOCH
”Jag har utvecklat mitt sätt att integrera improvisation i jazzdans genom att dekonstruera genren, definiera rörelseprinciper, förhållningssätt och estetik samt utvecklat metoder för att praktiskt arbeta med detta. Detta har gett mig möjligheter att öka förståelse för genrens specificitet och hur den kreativt och konstnärligt kan användas. Det har också gett mig möjlighet att precisera mina didaktiska och konstnärliga syften och studenterna möjlighet att förstärka efterfrågade förmågor. Några av dessa principer kan vara; synen på och användningen av kroppen som en helhet bestående av många delar, musikalisk förankring, relationen till tyngd och gravitation, rörelsedynamisk precision, användningen av höft och kroppsliga ytterlägen samt jazzdansestetisk gestaltning.

I sin ursprungliga form var improvisation en grundläggande del av jazzdansen. Den har med tiden tyvärr till stor del försvunnit. Jag tycker att det är dags att ta tillbaka jazzimpron! På jazzdansen egna villkor och på ett sätt som är didaktiskt och konstnärligt relevant och användbart på 2000-talet.”

John Britton, Balettakademien Stockholm
I John Brittons workshop uppmuntras spontanitet, närvaro och lekfullhet. Genom att kombinera fysiska övningar med strukturerade och mer fria improvisationsövningar skapar han ett unikt arbetssätt som han kallar Self-With-Others, en träningsmetod som utvecklar och fördjupar solo- och ensemble improvisation.

John utgår ifrån några grundprinciper, användbara sätt att tänka på som ger studenten en tilltro till sin egen kreativitet och gör att hen vågar ta risker, samt medvetandegör hur man skapar spontana föreställningar. Dessa principer är kärnan i John Brittons arbete och den första av dessa principer är att man måste finna djup explosiv njutning i det man väljer att göra.

Elin Samuelsson, Balettakademien Stockholm
Utifrån en improvisatorisk struktur arbetar vi med satt material. Gruppen förhåller sig till stycket ’Loop’ som framfördes under Balettakademiens julvisning, skapat av samtliga pedagoger för klassen. Vi ställer oss frågor kring reproduktion, minne, lyhördhet för stunden men inte minst vad det innebär att vara en generös dansare som är tillgänglig för styckets behov med det egna intressets integritet.

PIN FESTIVAL – Performance Improvisation Network
Improvisation: A powerful way of learning 12th —13th January 2017

PIN Festival (together with the Ballet Academy Stockholm, Danscentrum Stockholm, the Royal Swedish Ballet School, and DOCH) presents two days of events focusing on improvisation in performance. Following an evening of student performances, PIN offers a day for educators who teach or are curious about teaching improvisation, both as a training and as a performing art.

Read the complete festival program!

facebook.com/pinfestivalstockholm